Emokykla.lt
D.U.K.
2013-02-15 Kokios teisinės formos turėtų būti steigiamas privatus darželis?

Norėčiau pasiteirauti kokios teisinės formos turėtų būti steigiamas privatus darželis?
 Dauguma – viešosios įstaigos arba individualios įmonės. Kodėl? Ar negalima būtų steigti tiesiog UAB?
 
2013-02-15 
 
Atsako UAB „Civitta" konsultantai:
 
Remiantis LR Švietimo įstatymo 43 str. 1 d. nevalstybinės mokyklos teisinę formą pasirenka savininkas (dalyvių susirinkimas).
 
 
  Viešoji įstaiga (VšĮ)
Uždaroji akcinė bendrovė (UAB)
 
 
 
Privalumai
 • nėra nustatyto įstatinio kapitalo dydžio;
 • gali gauti paramą pagal LR paramos ir labdaros įstatymą;
 • gali gauti 2 % paramą pagal LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymą iš Lietuvos gyventojų;
 • gali pasinaudoti Europos Sąjungos teikiama parama švietimui, socialinėms priemonėms;
 • pelnas iki 25 tūkstančių litų apmokestinamas taikant 0 % mokesčio tarifą
 •  steigiamas privatiems interesams tenkinti;
 • gali gauti pelną ar pelno dalį (dividendus)
 
 
 
Trūkumai
 •  veikla turi tenkinti viešuosius interesus;
 • pelnas negali būti skirstomas VšĮ dalininkams;
 • VšĮ gali užsiimti tik jos įstatuose tiksliai apibrėžta veikla
 •  negali gauti paramos pagal LR paramos ir labdaros įstatymą;
 • negali gauti 2 % paramos pagal LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymą;
 • steigiant UAB turi būti suformuotas įstatinis kapitalas ne mažesnis nei 10 000 LT
 
Individuali veikla pagal pažymą – tai fizinio asmens komercinė veikla, nėra sukuriamas juridinis asmuo, todėl ir krepšelio negalėtų gauti, nes tai nėra nei įmonė, nei įstaiga. O individuali įmonė galėtų jį gauti, bet individualios įmonės savininkas už įmonę atsako visu savo asmeniniu turtu, todėl tai yra pakankamai rizikinga forma. Tuo tarpu UAB ar VšĮ atsako tik įmonės turtu, tai yra pagrindinis ir esminis skirtumas.
 
Atsako UAB „Peritus sprendimai“ teisininkė ekspertė A. Petrauskaitė
 
Steigiant ikimokyklinio ugdymo įstaigą būtina vadovautis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu (toliau – Viešųjų įstaigų įstatymas) ir kitais teisės aktais.
 
Įstaiga yra susivienijimas, vykdantis įstatymų nustatytas valstybės ar savivaldybių funkcijas, ar susivienijimas, veikiantis socialinio, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ar kitose panašiose srityse, kurio tikslas – tenkinti tam tikrus viešuosius interesus, pavyzdžiui, viešoji įstaiga, biudžetinė įstaiga ir kita. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos tikslas – tenkinti viešuosius interesus švietimo (ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo) srityje.
 
Pagal Švietimo įstatymą ikimokyklinio ugdymo įstaiga plačiąja prasme dar vadinama mokykla. Švietimo įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje yra paaiškinta, kad mokykla – tai įstaiga, kurios pagrindinė veikla – formalusis ir (arba) neformalusis švietimas. Švietimo įstatymo 6 straipsnio 2 punkte nustatyta, kad ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas yra neformalusis švietimas.
 
Pagal Švietimo įstatymo 41 straipsnio 11 dalį ikimokyklinio ugdymo įstaigos tipui priskiriamas lopšelis, lopšelis-darželis, darželis, specialiųjų poreikių vaikų ikimokykliniam ugdymui skirtas lopšelis, lopšelis-darželis ir darželis.
 
Pagal Civilinio kodekso 2.60 straipsnį juridinio asmens steigėjas yra asmuo, sudaręs sandorį įsteigti juridinį asmenį. Juridinio asmens steigėjai gali būti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys. Švietimo įstatyme nustatyta, kas galėtų steigti nevalstybinę mokyklą (ikimokyklinio ugdymo įstaigą). Pagal Švietimo įstatymo 2 straipsnio 19 dalį nevalstybinė mokykla (taip pat ir nevalstybinė ikimokyklinio ugdymo įstaiga) yra Lietuvos Respublikos juridinio (išskyrus Seimą, Vyriausybę, Švietimo ir mokslo ministeriją, kitas ministerijas, Vyriausybės įstaigas, įstaigas prie ministerijų, apskrities viršininką, savivaldybės tarybą) ar fizinio asmens įsteigta mokykla, juridinio ar fizinio asmens įsteigta mokykla kartu su kitų valstybių juridiniais ar fiziniais asmenimis, kitos valstybės juridinio ar fizinio asmens įsteigta mokykla.
 
Švietimo įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad mokykla yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip biudžetinė arba viešoji įstaiga. Ji savo veikloje atitinkamai vadovaujasi Švietimo įstatymu, taip pat priklausomai nuo teisinės formos Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų arba Viešųjų įstaigų įstatymais.
 


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje