Emokykla.lt
D.U.K.
2013-06-24 Mikrorajone neįrengta žaidimo aikštelių, tėra likučiai senų žaidimo aikštelių likučiai, kuriose nesaugu žaisti. Kur kreiptis dėl šios problemos, nes savivaldybė nereaguoja?
Lentvaryje, mūsų Kilimų fabriko mikrorajone, nėra įrengtos nei vienos žaidimo aikštelės. Kai parašiau klausimą į savivaldybę, atsakė, kad 2007 m. buvo padarytos kelios žaidimų aikštelės. Dabar jų jau nėra, nes tai buvo mediniai nameliai su medine čiuožykla, kokybė jų buvo labai, labai prasta. Tų namelių niekas netgi neužfiksavo ir vaikai bet kurio momentu galėjo susižeisti. Galų gale, tie nameliai sulūžo per kelias savaites. Bet didžiausia bėda yra likę nuo sovietinių laikų senų žaidimo aikštelių geležiniai likučiai, su jais žaisdami vaikai gali labai stipriai traumuotis. Kur kreiptis dėl šios problemos, nes savivaldybė nereaguoja.
 
2013-06-24
 
Atsako UAB "Peritus sprendimai" teisininkė ekspertė A. Petrauskaitė
 
Vaikų žaidimų aikštelių problema ypatingai aktuali miestų gyventojams, kurių namų kiemuose vaikai neturi galimybės žaisti, sportuoti ar kitokiu būdu leisti laisvalaikį. Akivaizdu, kad vaikų žaidimų aikštelių trūksta, o jau esančiose aikštelėse žaidimams skirti įrenginiai kelia pavojų vaikams, todėl nėra tinkami jų laisvalaikiui.
 
Remiantis LR vietos savivaldos įstatymu, gyventojų (taip pat ir vaikų) poilsio organizavimas yra viena iš savarankiškų savivaldybės funkcijų ir ji yra atsakinga už šios funkcijos įgyvendinimą. Vadinasi, už jų teritorijose esančių vaikų žaidimo aikštelių priežiūrą, naujų aikštelių įrengimą yra atsakingos savivaldybės. Tačiau dėl lėšų stygiaus naujų vaikų žaidimų aikštelių savivaldybėse įrengiama mažai, o jau esančiose aikštelėse nėra užtikrinama sveika, saugi, vaikų laisvalaikiui tinkama aplinka.
 
Vaiko teisių apsaugos kontrolierė ne kartą yra pareiškusi nuomonę, kad tokiais atvejais siūloma priminti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, numatančias neginčijamą vaiko teisę žaisti. Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos (toliau – Konvencijos) 31 straipsnis skelbia, kad valstybės-dalyvės pripažįsta vaiko teisę į poilsį ir laisvalaikį, teisę dalyvauti žaidynėse ir jo amžių atitinkančiuose pramoginiuose renginiuose, laisvai dalyvauti kultūriniame gyvenime ir kurti meno kūrinius.
 
Konvencijoje įtvirtinamas valstybių-dalyvių įsipareigojimas gerbti ir skatinti šias vaiko teises, užtikrinti, kad vaikas galėtų tinkamai praleisti laisvalaikį ir turėtų teisę į poilsį. Vaiko teisė žaisti taip pat neatsiejama ir nuo kitų Konvencijoje deklaruojamų teisių bei nuo pagrindinio principo – vaikų interesų pirmenybės. Konvencijos 4 straipsnis nustato, kad valstybės turi imtis visų reikiamų teisinių, administracinių ir kitų priemonių Konvencijoje įtvirtintoms teisėms įgyvendinti. Valstybės pareiga užtikrinti, kad vaiko teisės žaisti įgyvendinimui būtų sukurta reikiama teisinė bazė, numatytas jos įgyvendinimo mechanizmas bei kontrolė.
 
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 2 punkte įtvirtinama nuostata, išreiškianti valstybės prisiimtų įsipareigojimų turinį – užtikrinti, kad kiekvienas vaikas turėtų galimybę naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytomis vaiko teisėmis ir laisvėmis. Minėto įstatymo 16 straipsnyje įtvirtinama nuostata, numatanti, kad vaikui turi būti užtikrinta galimybė ir sudarytos sąlygos žaisti.
 
Pažymėtina, kad Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje ir Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 8 straipsnyje įtvirtinta kiekvieno vaiko teisė į sveiką ir saugią aplinką, todėl vaikams žaisti bei sportuoti skirtos vietos turi būti įrengtos saugiai, jose žaidžiantys ar sportuojantys vaikai turi būti apsaugoti nuo grėsmių susižeisti. Atkreiptinas Jūsų dėmesys, kad susidariusią problemą Jums turėtų padėti spręsti gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos tarnybos specialistai.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje