Emokykla.lt
D.U.K.
2012-04-24 Nuo kelerių metų vaikas gali eiti į pirmą klasę?
Mūsų šešiametė šiuo metu lanko darželio grupę, kuri paprastai lankoma prieš pradedant eiti į priešmokyklinę grupę. Vasario 12 dieną sueis 7, todėl toje grupėje liko antrus metus, nes pagal amžių dar nepriklausytų eiti į šia grupę, tačiau nuo rugsėjo 1 dukra pasikeitė, supratusi,kad visi nuo lopšelio buvę draugai ir geriausia draugė jau nebus toje pačioje grupėje. Pagal ūgį ji labai aukšta tarp savo bendraamžių, o gabumais neatsilieka nuo pirmoko pusbrolio. Galbūt galėtumėme eiti į pirmą klasę jau šį rugsėjį? Bet tada reikėtų perkelti dukrą į priešmokyklinė grupę jau dabar... bijau,kad laukdami dar metus, priversime vaiką nepatogiai jaustis tarp mažesnių bendraamžių ir tai tęsis ne vienerius metus... Pati žinau,ką reiškia būti aukštai, nes lankiau pirma klase pagal reikalavimus, o pagal gabumus galėjau eiti ten jau ankščiau... Kaip auklėtojai taktiškai pasakyti apie savo pastebėjimus? Truputi nejauku butu jei nuomones nesutaps ir būsim palaikyti per daug pasitikintys savo vaiku.
 
2012-04-24
 
Atsako psichologė Dovilė Jankauskienė
 
Vaikui geriausia pradėti eiti į mokyklą, kai jis tam pasiruošęs. Kognityviniai ir intelektiniai pasiekimai labai svarbu, bet taip pat svarbu ir socialiniai įgūdžiai, emocinis brandumas, gebėjimas pasirūpinti savimi, turėti kokius nors streso įveikos būdus. Viso to trūkumas, nepakankamumas, sukelia daug adaptacijos problemų: krenta imunitetas, pablogėja miegas, atsiranda regresiniai požymiai: verkšelinimas, nenoras veikti, mieguistumas arba aktyvumas piršto čiulpimas ar naktinis šlapinimasis į lovą ir pan.
 
Jūs turite savo patirtį, gerai pažįstate savo vaiką ir jei matote, kad jai dabar bus geriau eiti į priešmokyklinę grupę, tai taip ir darykite. Siūlau šį klausimą spręsti iš suaugusiojo pozicijos, tai yra remiantis tuo, kas vaikui iš tikrųjų geriau, įvertinant visus aspektus ir mažiausiai remiantis emocijomis. Nes jei darysite tai ko nori vaikas, galite turėti sunkumų, vaikui sunku įvertinti visą realybę su visomis pasekmėmis, už šį sprendimą atsakingi jūs, o ne vaikas.
 
Atsako UAB "Peritus sprendimai" ekspertė A. Petrauskaitė
 
Švietimo įstatymo 8 str. 2 d. nustato, kad priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Atsižvelgiant į tai, kad Jūsų dukrytė jau yra sulaukusi šešių metu, ji jau gali lankyti priešmokyklinę grupę.
 
Remiantis Švietimo įstatymo 8 str. 4 d. pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Tėvų prašymu, vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK – 2173 patvirtintu „Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu“, pradinis ugdymas taip pat gali būti pradedamas teikti vienais metais anksčiau, t.y. vaikui sulaukus 6 metų.
 
Siekiant užtikrinti, kad į mokyklą pradėtų eiti tik pakankamai subrendę ir tam pasirengę vaikai, teisės aktais įtvirtina nuostata, kad tėvams pageidaujant, jog vaikas būtų ugdomas anksčiau nei numato įstatymai, vaikui turi būti atliktas jo brandos įvertinimas.
 
Aukščiau minėtas ,,Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas” nustato vaiko brandumo įvertinimo atvejus, brandumo įvertinimo procedūras bei įvertinimo rezultatų panaudojimą.
 
Pažymėtina, kad vaiko brandumo įvertinimas atliekamas tėvų prašymu tėvams pageidaujant leisti į pradinio ugdymo pirmąją klasę vaiką, nelankiusį priešmokyklinio ugdymo grupės arba lankiusį mažiau nei 2/3 priešmokyklinio ugdymo programos laiko, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 7 metai.
 
Taigi, jeigu tėvai nori leisti vaiką į pradinio ugdymo pirmąją klasę, o tais kalendoriniais metais, t. y. nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., jam sueis 7 metai, vaiko brandumo įvertinimas nebūtinas, tačiau Jūsų atveju vaikui sueina 7 metai tik kitais metais, t. y. vasario 21 d., ir norėdami jį leisti į pirmą klasę jau šį rugsėjį privalote atlikti vaiko brandumo įvertinimą.
 
Taip pat svarbu pažymėti, kad vaikui, lankiusiam priešmokyklinio ugdymo grupę, nors jam tais kalendoriniais metais nesueina 7 metai, brandumo įvertinimas neatliekamas.
 
Vaiko brandumo įvertinimą atlieka pedagoginių psichologinių tarnybų, mokyklų psichologai. Pedagoginės psichologinės tarnybos ar mokyklos psichologas, atlikęs įvertinimą, parengia išvadą dėl vaiko brandumo mokytis, tačiau svarbu pažymėti, kad ši išvada yra tik rekomendacinio pobūdžio, sprendimą dėl vaiko mokymosi pagal pradinio ugdymo programą priima tėvai, atsižvelgdami į Vaiko brandumo įvertinimo išvadą - rekomendaciją ir vaiko sveikatos būklę. 


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje