Emokykla.lt
D.U.K.
2013-02-23 Kokiai minusinei temperatūrai esant galiu nevesti vaiko į darželį, kad nereiktų mokėti už tą dieną?
Kokiai esant minusinei temperatūrai galiu nevesti vaiko į darželį, už kurį nereiktų tą dieną mokėti? Radau informaciją, kad vaikai kiekvieną dieną turi būti vedami į lauką (darželyje, esant tam tikrai temperatūrai), tačiau kietųjų dalelių koncentracijos (KD10) paros vidurkis Kauno miesto ore viršijo ribinę vertę". Rekomenduojama vaikams ir kitiems asmenims kuo mažiau būti lauke. Kaip tada su darželyje vedimu į lauką, nes vaikas kol ateina ir pareina iš darželio pabūna toje "koncentracijoje"? 
 
2013-02-23
 
Atsako UAB Peritus sprendimai" ekspertė A. Petrauskaitė
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu  Nr. 1170 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“ nustatyta, kad užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose dydį nustato šių įstaigų steigėjas, o dažniausiai steigėjas yra savivaldybė, kuri ir priima sprendimus minėtu klausimu. Remiantis Vyriausybės nutarimu, ikimokyklinės ugdymo įstaigos steigėjas tvirtina mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse mokėjimo tvarkos aprašą. Jis reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo, ugdymo reikmių tenkinimo mokesčių, lengvatų taikymo ir pateikiamų dokumentų lengvatoms priėmimo sąlygas ir tvarką. 
 
Atsižvelgiant į tai, kad kiekvienoje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje gali būti patvirtinta skirtinga užmokesčio už vaikų išlaikymą tvarka, šiuo klausimu Jūs turėtumėte kreiptis į konkrečią ugdymo įstaigą, kurią lanko Jūsų vaikas. Pavyzdžiui, remiantis 2010 m. kovo 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1482 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO'' mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl oro temperatūros, jei ji yra žemesnė kaip minus 20o C.
 
LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma).Ši Higienos norma nustato pagrindinius įstaigų, įmonių ar grupių, kurios vykdo ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, ugdymo proceso organizavimo sveikatos saugos reikalavimus. Šios Higienos normos reikalavimai privalomi asmenims vykdantiems ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas ir kontrolę vykdančioms institucijoms.
 
Remiantis minėta Higienos norma, kiekvieną dieną 2 kartus šviesiu paros metu vaikai turi būti išvedami į lauką. Žiemos metu – esant ne žemesnei kaip minus 12oC temperatūrai ir silpnam vėjo greičiui (iki 2 m/sek.) arba ne žemesnei kaip minus 8oC temperatūrai ir vidutiniam vėjo greičiui (nuo 2 iki 6 m/sek.).
 
Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad kietųjų dalelių koncentracijos (KD10) paros vidurkis Kauno miesto ore viršijo ribinę vertę ir vaikams bei kitiems asmenims rekomenduojama kuo mažiau būti lauke, ikimokyklinėse ugdymo įstaigose vaikai neturėtų būti vedami į lauką, laikantis Kauno visuomenės sveikatos centro rekomendacijų.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje