Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
D.U.K.
2012-01-02 Kas nustato švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientus?
Laba diena, ar tiesa, kad nuo 2011 m. pedagogų atlyginimas nebeturi būti skaičiuojamas taikant koeficiento minimumą? Kas nustato kokį koeficientą taikant skaičiuojamas atlyginimas (pagal minimumą ar maksimumą)? 
 
2012-01-02 
 
Atsako UAB "Peritus sprendimai" teisininkė A. Petrauskaitė
 
Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-2711 patvirtintas ,,Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas” (Nr. ISAK-2711, Žin., 2009 12 19, Nr. 150-6739; Žin. 2010-08-28 Nr.102-5310 ) (toliau – Aprašas).
 
Minėtas Aprašas nustato biudžetinių švietimo įstaigų pedagoginių ir kitų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių, tarnybinių atlyginimų koeficientus ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas.
 
Atkreiptinas Jūsų dėmesys į tai, kad šiame Apraše nurodyti koeficientai ir priedai darbuotojams nustatomi atsižvelgiant į įstaigai patvirtintą darbo užmokesčio fondą (DUF).
 
Šis Aprašas nustato tam tikras pedagogams taikomų koeficientų “žirkles”, pavyzdžiui, vyresniosios auklėtojos kvalifikacinę kategoriją ir 15 metų darbo stažą turinčioms darželio auklėtojoms taikomas 14,3–15,9 bazinės mėnesinės algos (BMA) koeficientas.
 
Atsakant į Jūsų klausimą, svarbu pažymėti, kad pedagogų atlyginimai priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos, darbo stažo, etato. Remiantis minėtu Aprašu taikomą tarnybinio atlyginimo koeficientą (jo dydį), suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato konkrečios ugdymo įstaigos vadovas. Taigi kokį konkretų koeficiento dydį taikyti, sprendžia kiekvienos ugdymo įstaigos vadovas.
 
Šiuo metu kai kuriose įstaigose pedagogams taikoma koeficientų “žirklių” apatinė riba, t.y. ugdymo įstaigų vadovai nustato minimalų koeficientą, teigiant, kad įstaigų darbuotojai turi taupyti kiekvienos įstaigos darbo užmokesčio fondo lėšas, nes asignavimai įstaigoms nėra pakankami.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje