Emokykla.lt
D.U.K.
2012-11-27 Kokia yra tėvų atsakomybė už vaiko auklėjimą?
Kokia tėvų atsakomybė už vaiko ugdymą? Kokios jų pareigos? Dažnai tėvai pareiškia, aš moku už darželį, o jūs ugdykite ir nenori prisiimti jokių pareigų, piktinasi užduotimis į namus, jei tokios būna: "ai, vėl prisigalvoja nesąmonių..."
 
2012-11-27
 
Atsako UAB "Peritus sprendimai" teisininkas-ekspertas Andrius Šiaudininis
 
Vaikų teisių konvencijoje nurodoma, kad tėvams arba, atitinkamais atvejais, teisėtiems globėjams tenka pagrindinė atsakomybė už vaiko auklėjimą ir vystymąsi. Pagrindinis jų rūpestis turi būti vaiko interesai. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.155 straipsnis nustato, kad tėvai turi teisę ir pareigą auklėti savo vaikus ir yra atsakingi už savo vaikų auklėjimą ir vystymą, privalo rūpintis savo vaikų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu. Vaikų prigimtinė teisė būti auklėjamam, ugdomam, tėvų prigimtinė pareiga - savo vaikus ugdyti.
 
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ikimokyklinis ugdymas vyksta šeimoje, o tėvams (globėjams) pageidavus ar atsakingoms už vaiko teisių apsaugą institucijoms rekomendavus, pagal ikimokyklinio ugdymo programą. Taigi, ikimokyklinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje nėra privalomas.
 
Vaiko ugdymas visų pirma yra tėvų pareiga. Su vaiko ugdymu susijusias pareigas tėvai turėtų prisiimti ne tik ugdydami vaiką namuose, tačiau ir leisdami vaiką į darželį. Darželio vidaus darbo tvarkos taisyklės apibrėžia tėvų pareigas vaiko ugdymo procese, kurių tėvai privalo laikytis. Ikimokyklinės ugdymo įstaigos vidaus darbo tvarkos taisyklėse nustatoma tėvų pareiga bendradarbiauti su įstaigos vadovu, auklėtoju ir kitais specialistais, teikiančiais specialiąją, pedagoginę, psichologinę pagalbą, sveikatos priežiūros specialistais, sprendžiant vaiko ugdymo(-si) klausimus.
 
Tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, sudaryti palankias sąlygas visapusiškam ir harmoningam vaiko vystymuisi, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje. Taigi tėvai savo pareigas vaikui privalo vykdyti itin rūpestingai, pirmenybę teikdami vaikų teisėms ir interesams.
 
Tėvai turi pareigą ugdyti vaikus bei teisę į vaikų ugdymą, o vaikai turi teisę būti ugdomi. Deja, ne visi tėvai sutinka, jog vaikų ugdymu daugiausia turi užsiimti patys tėvai, nemaža dalis mano, jog tai turi daryti auklėtojai. Kai kuriose šeimose yra pamirštama, jog vaikų auklėjimas bei lavinimas visų pirma turi vykti šeimoje.
 
Ikimokyklinės ugdymo istaigos darbuotojai turėtų priminti, paaiškinti tėvų pareigą dalyvauti vaiko ugdymo procese, pareigą laikytis vaikų interesų pirmenybės principo. Nepavykus susitarti apie tokiu tėvus, kurie pažeidžia vaiko teises, vengia arba nevykdo pareigos juos auklėti, mokyti, piktnaudžiauja savo teisėmis bei pareigomis gali būti informuota vaiko teisių apsaugos tarnyba.
 
 


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje