Emokykla.lt
D.U.K.
2012-01-28 Kas turi kontroliuoti darželių kompiuterinės programinės įrangos legalumą?
Kas kontroliuoja ar turi kontroliuoti darželių kompiuterinės programinės įrangos legalumą? Daugelis dirba su nelegaliomis programomis. Kodėl šitie dalykai nekoordinuojami ir neteikiama informacija, kaip legalizuoti OS ir raštinės paketus? Kokia atsakomybė?
 
2012-01-28
 
Atsako UAB "Peritus sprendimai" teisininkas ekspertas Andrius Šiaudinis
 
Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas nustato autorių teises, šių teisių įgyvendinimą, kolektyvinį administravimą ir gynimą. Kompiuterių programa, kaip autorių teisių objektas, yra saugoma pagal šį įstatymą.
 
Kompiuterinė programa - tai autorių teisių objektas, kurios kopijavimas ar kitoks pasisavinimas neturint tokią teisę suteikiančios licencijos yra neteisėtas. Remiantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 2 straipsnio 17 dalimi kompiuterių programa – žodžiais, kodais, schemomis ar kitu pavidalu pateikiamų instrukcijų, kurios sudaro galimybę kompiuteriui atlikti tam tikrą užduotį ar pasiekti tam tikrą rezultatą, visuma, kai tos instrukcijos pateikiamos tokiomis priemonėmis, kurias kompiuteris gali perskaityti; ši sąvoka apima ir parengiamąją projektinę tokių instrukcijų medžiagą, jeigu pagal ją galima būtų sukurti minėtą instrukcijų visumą.
 
Ikimokyklinio ugdymo įstaigose kompiuterinės programos taip pat negali būti įdiegiamos ir naudojamos neturint tokią teisę suteikiančios licencijos. Pažymėtina, jog neteisėtas yra ir kompiuterinės programos įdiegiamos į daugiau kompiuterių nei yra leidžiama licencijoje.


 
Programinės įrangos autorius turi išimtines teises leisti arba uždrausti atgaminti kūrinį bet kokia forma ar būdu, platinti kūrinio originalą ar jo kopijas parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti.
Autorius turi teisę gauti autorinį atlyginimą už kiekvieną kūrinio naudojimo būdą, susijusį su autorių turtinėmis teisėmis.
 
Autorinio atlyginimo dydis ir mokėjimo tvarka nustatoma autorinėse licencinėse sutartyse, kurias kūrinių naudotojai sudaro su autoriais arba su autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacijomis.
 
Dokumentas, suteikiantis teisę naudotis legalia programine įranga - licencija. Licencija – autorių teisių leidimas, suteikiantis kūrinio teisių objekto naudotojui (licenciatui) teisę naudoti kūrinio teisių objekto originalą arba jo kopijas (licencijos dalyką) nurodytoje teritorijoje tokiu būdu ir tokiomis sąlygomis, kaip numatyta licencinėje sutartyje.
Licencija suteikia teisę atgaminti programinę įrangą (įdiegti į kompiuterio kietąjį diską) ir ja naudotis. Licencija gali būti platinama taip pat ir elektroniniu būdu arba ji tiesiog pritvirtinama prie kompiuterio kaip lipdukas, kurį gaunate pirkdami kompiuterinę programinę įranga. Licencijoje taip pat nurodomas teisėtų programos vartotojų (darbo vietų) skaičius.
 
Pažeidus autorių teises yra taikomos sankcijos, kurias numato Lietuvos Respublikos įstatymai. Bet koks kūrinio originalo ar jo kopijų panaudojimas be autoriaus, jo teisių perėmėjo ar jo tinkamai įgalioto asmens leidimo yra laikomas autorių teisių pažeidimu ir yra neteisėtas. Už neteisėtą kompiuterinių programų naudojimą yra taikoma administracinė, baudžiamoji ir civilinė atsakomybė. Administracinė ir baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą kompiuterinių programų naudojimą kyla tada, kai kompiuterinė programa yra naudojama komerciniais tikslais (siekiant iš to gauti naudos).
 
Pats faktas, kad programa yra įdiegta įstaigos kompiuteryje, yra vertinamas kaip programos panaudojimas įmonės veikloje, tai yra komerciniais tikslais, nepriklausomai nuo to, kokia įmonės veiklos rūšis ar juridinis statusas. Civilinė atsakomybė atsiranda už bet kokį nelicencijuotą kompiuterinių programų panaudojimą.
 Dažniausiai administracinė ar baudžiamoji byla yra keliama įstaigos direktoriui, o civilinis ieškinys reiškiamas įstaigai. Ar bus keliama administracinė ar baudžiamoji byla, priklauso nuo neteisėtų kompiuterinių programų vertės, kuri nustatoma pagal atitinkamų programų teisėto pardavimo kainą.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje