Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
D.U.K.
2012-01-15 Girdėjau, kad yra išskiriami aštuoni šeimos raidos tarpsniai. Kur galima apie tai paskaityti?
Yra išskiriami aštuoni šeimos raidos tarpsniai, vienas iš jų trečiasis tarpsnis - šeima auginanti ikimokyklinio amžiaus vaikus. Norėčiau plačiau pasiskaityti apie šį tarpsnį imant ne vaiką kaip pagrindinį veikėją, bet šeimą, kurioje jis auga. Galbūt yra autorių ar kokios literatūros kuri plačiau analizuotų šį šeimos raidos tarpsnį?
 
2012-01-15
 
Atsako Mykolo Romerio universiteto Psichologijos katedros doktorantė Rasa Pilkauskaitė-Valickienė
 
Portalo skaitytoja turbūt omenyje turi vieną populiariausių – Evelyn Duvall šeimos raidos modelį. Pagal šį modelį yra išskiriamos aštuonios gyvenimo ciklo pakopos. Šių pakopų skiriamuoju bruožu yra vyriausiojo vaikos amžius ir jo mokymasis. Kaip teigia E. Duvall, „Vyriausiasis vaikas, žengdamas augančios patirties laipteliais, visuomet kartu vedasi ir savo šeimą“. Nors autorė nurodo apytikslę kiekvieno periodo trukmę, tačiau Duvall pabrėžia, kad šeimos gyvenimo ciklas neturi nei pradžios, nei pabaigos; jis sudaro tik tam tikrą spirale judančio kartų ciklo dalį: „Kuriame etape bepradėtum tirti šeimą ir jos gyvenimo ciklą, visuomet privalu atkreipti dėmesį į jos šaknis. Bet kuriuo momentu remiamasi praėjusios pakopos patirtimi ir ruošiamasi žengti į visiškai naują laikotarpį“. Trumpai lentelėje pristatysime E. Duvall šeimos gyvenimo ciklo aštuonias pakopas:
 
PAKOPA
PAKOPOS APBŪDINIMAS
PAKOPOS TRUKMĖ (metais)
Pirma
Suaugusios poros (be vaikų)
2m.
Antra
Vaikus auginančios poros (vyriausias vaikas – nuo gimimo iki 30mėn.)
2,5m.
Trečia
Šeimos su ikimokykliniais vaikais (vyriausias vaikas – 2,5 – 6m.)
3,5m.
Ketvirta
Šeimos su mokyklinio amžiaus vaikais (vyriausias vaikas – 6-13m.)
7m.
Penkta
Šeimos su paaugliais (vyriausias vaikas –13-20m.)
7m.
Šešta
Šeimos, išleidžiančios suaugusius vaikus (nuo pirmojo vaiko, paliekančio namus, iki jauniausio)
8m.
Septinta
Vidutinio amžiaus tėvai (nuo „tuščio lizdo“ iki išėjimo į pensiją)
Apie 15 metų
Aštunta
Senstantys sutuoktiniai (nuo išėjimo į pensiją iki sutuoktinių mirties)
Apie 10-15 metų
 
Taigi, šeima su ikimokyklinio amžiaus vaikais būtų trečioji ciklo pakopa, ir šioje kaip ir kitose pakopose susiduriama su įvairiomis raidos užduotimis, kurių vienos yra nuolatinės, būdingos visose pakopose, kaip, pvz., apsaugoti savo šeimos narius, mokyti vaikus bendrauti, rūpintis seneliais, kitos raidos užduotys yra specifinės, susijusios su konkrečia ciklo pakopa. Kaip pagrindines trečios pakopos šeimos užduotis Duvall išskiria šias: 
 • Prisitaikymas prie ikimokyklinio amžiaus vaikų poreikių ir interesų, jų raidos skatinimas ir palaikymas;
 • Tėvų nuovargio ir asmeninio privatumo stokos įveika.
Šis šeimos raidos ir gyvenimo ciklo pakopų modelis sulaukė nemažai įvairios kritikos ir abejonių. Pagrindiniai motyvai yra tie, kad šis modelis negali tikti visoms šeimoms, taip pat jį vis sunkiau pritaikyti kintančiomis socialinėmis, ekonominėmis ir istorinėmis sąlygomis (pvz., vyriškojo ir moteriškos vaidmens pokyčiai, ilgėjanti gyvenimo trukmė, tautybė ir kt.).
 
Šaltiniai:
 1. Duvall, E.M.(1977). Marriage and family development (5th ed.). New York: Harper & Row.
 2. Lemme B.H. Suaugusiojo raida. Vilnius: Poligrafija ir informatika, 2003.
 3. Plačiau skaitytojai galėtų susipažinti su šeimos vaidmeniu ikimokyklinio vaiko raidai analizuodami šią literatūrą:
 4. Duvall, E.M.(1977). Marriage and family development (5th ed.). New York: Harper & Row.
 5. Lemme B.H. Suaugusiojo raida. Vilnius: Poligrafija ir informatika, 2003.
 6. Černius, V. Žmogaus vystymosi kelias : nuo vaikystės iki brandos. Kaunas: Pasaulio lietuvių centras, 2006.
 7. Žukauskienė, R.Raidos psichologija . (5-oji laida). Vilnius: Margi raštai, 2007.
 8. Pileckaitė-Markovienė, M., Nasvytienė, D., Bumblytė, D. Vystymosi psichologija: vaikystė. Vilnius, 2004.
 9. Winnicott. D. W. Vaikas, šeima ir išorinis pasaulis. Vilnius: VIA RECTA : TEV, 2000.
 10. Berns, Roberta. Vaiko socializacija: šeima, mokykla, visuomenė . Kaunas: Poligrafija ir informatika, 2009.
 11. Dreikurs, R., Soltz, V. Laimingi vaikai : iššūkis tėvams. Vilnius: Vaga, 2008.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje