Emokykla.lt
D.U.K.
2016-02-21 Ar gali specialiojo ugdymo grupėje būti 15 ir daugiau vaikų, turinčių kompleksinių sutrikimų?
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija atkreipia dėmesį, kad, siekiant geresnio ikimokyklinio ugdymo prieinamumo ypač didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams (kurių daugeliui nustatytas neįgalumas nuo vaikystės), specialiosios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės komplektuojamos vadovaujantis šiais dokumentais"
Paaiškiname, kad vadovaujantis šiuo metu galiojančiais teisės aktais, specialiosios ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupės komplektuojamos taip:„turinčių kompleksinių raidos sutrikimų – ne daugiau kaip 6 vaikai“. Jeigu norimos steigti grupės tipas – specialioji, skirta kompleksinių raidos sutrikimų turintiems vaikams, – joje turėtų būti ne daugiau kaip 6 vaikai.
 
Jeigu norima, kad grupėje būtų 15 vaikų, kurių tarpe būtų ugdomi ir  įvairių sutrikimų turintys vaikai, tokios grupės tipas turėtų būti – įprasta  grupė. Steigėjas, turintis finansinių galimybių, turi teisę steigti grupes, kuriose būtų ugdoma ir mažiau nei 20 vaikų. Atkreipiame dėmesį, kad, nusprendus  priimti į nespecialiąją ikimokyklinio ugdymo grupę  vaikus, turinčius  kompleksinių raidos sutrikimų (dažniausiai neįgalius nuo vaikystės), ar kitokių  specialiųjų poreikių, būtina užtikrinti jiems reikalingą  specialistų pagalbą (pvz., logopedo, specialiojo pedagogo, tiflopedagogo, psichologo ir t. t.).   
 
Siekdami, kad būtų laiku pradedama teikti švietimo pagalba ir kokybiškas ikimokyklinis ugdymas visiems specialiųjų poreikių vaikams, rekomenduojame, kad pedagoginių psichologinių tarnybų specialistai ne tik nustatytų ikimokyklinukų specialiuosius ugdymosi poreikius, bet ir rekomenduotų tėvams (globėjams) tokią ikimokyklinio ugdymo įstaigą, kurioje būtų galimybė vaiką ugdyti, atsižvelgiant į jo specialiuosius ugdymosi poreikius ir teikti jam reikalingą specialistų pagalbą.
 
Be to, atkreipiame dėmesį, kad viena iš pedagoginių psichologinių tarnybų funkcijų – teikti rekomendacijas savivaldybių švietimo padalinių administracijai bei švietimo taryboms dėl specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi formų plėtros, o prireikus – specialiųjų grupių steigimo.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje