Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
D.U.K.
2012-04-10 Ar galima ugdymo įstaigų interneto svetainėse skelbti ugdytinių nuotraukas?
Ar galima ugdymo įstaigų internetinėse svetainėse skelbti nuotraukas su ugdytinių nuotraukomis? Paprastai šios nuotraukos atspindi vienokią ar kitokią ugdomąją ar laisvalaikio veiklą, renginius. Ar būtinas tokiam vaikų nuotraukų  viešinimui kiekvieno įstaigos ugdytinio tėvų sutikimas ir kokia turi būti jo forma bei turinys?
 
2012-04-10
 
Atsako UAB "Peritus sprendimai" teisininkas-ekspertas Andrius Šiaudinis
 
Bendra taisyklė tiek nepilnamečių, tiek suaugusiųjų atveju – fizinio asmens nuotrauka (jos dalis), portretas ar kitoks atvaizdas gali būti atgaminami, parduodami, demonstruojami, spausdinami, taip pat pats asmuo gali būti fotografuojamas tik jo sutikimu. O minimu atveju (kai viešinama nuotrauka talpinama įstaigos svetainėje) pažeidimas dar akivaizdesnis, nes svetainė gali būti vertinama kaip reklamos įrankis ir toks nuotraukų naudojimas atitiktų reklamos sąvoką, pateikiamą LR reklamos įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje: “reklama – bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens ūkine komercine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą.”
 
Atitinkamai nuotraukos talpinimas su ugdytinių atvaizdais talpinimas yra neleidžiamas be vieno iš tėvų (ar globėjų) sutikimo, nebent tokį sutikimą yra išreiškę tėvai (globėjai) sudarydami sutartį su darželiu (pvz., yra numatytos ikimokyklinio ugdymo įstaigos taisyklės, kuriose yra numatoma, kad pasirašydami sutartį neprieštaraujame ugdytinių atvaizdo nurodymui įstaigos internetinėje svetainėje ar pan.). Praktikoje, deja, dažniausiai tokių įstaigos vidaus taisyklių nėra ir sutikimai iš anksto nėra gaunami.
 
Tėvai turi teisę ginti savo vaiko interesus, tiek dėl nuotraukos naudojimo, tiek dėl jos ar jos dalies publikavimo. Tėvai turi teisę reikalauti, kad nuotrauka būtų pašalinta, o jei dėl to yra patirta žala, reikalauti jos atlyginimo. Nors praktikoje bus sunku įrodyti realią patirtą žalą, tačiau pripažįstama, kad asmens atvaizdas turi ekonominę vertę, taip yra neabejotinai ir su vaiko atvaizdu.
 
Teisės į atvaizdą, kaip privataus gyvenimo dalies apsaugą ir gynimą reglamentuoja LR civilinio kodekso 2.22 straipsnis. Ši teisės norma įtvirtina, kad fizinio asmens nuotrauka (jos dalis), portretas ar kitoks atvaizdas gali būti atgaminami, parduodami, demonstruojami, spausdinami, taip pat pats asmuo gali būti fotografuojamas tik jo sutikimu; po asmens mirties tokį sutikimą gali duoti jo sutuoktinis, tėvai ar vaikai (1 dalis). Šio straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, jog fizinis asmuo, kurio teisė į atvaizdą buvo pažeista, turi teisę teismo tvarka reikalauti nutraukti tokius veiksmus bei atlyginti turtinę ir neturtinę žalą. Po asmens mirties tokį ieškinį turi teisę pareikšti jo sutuoktinis, vaikai ir tėvai.
 
Atvejai ir sąlygos, kuomet asmens sutikimo nereikia, įtvirtinti aptariamosios teisės normos 2 dalyje: t.y. asmens sutikimo nereikia, jeigu šie veiksmai yra susiję su visuomenine asmens veikla, jo tarnybine padėtimi, teisėsaugos institucijų reikalavimu arba jeigu fotografuojama viešoje vietoje. Tačiau asmens nuotraukos (jos dalies), padarytos šiais atvejais, negalima demonstruoti, atgaminti ir parduoti, jeigu tai pažemintų asmens garbę, orumą ar dalykinę reputaciją.
 
Atsižvelgiant į tai, tikslinga prieš darant/publikuojant ugdytinių nuotraukas gauti rašytinį vieno iš tėvų sutikimą dėl nuotraukų ne tik darymo/talpinimo, rekomenduotina tokį sutikimą gauti priimant vaiką į ugdymo įstaigą arba prieš konkretų renginį. Specialių reikalavimų sutikimo formai nėra nustatyta, tiesiog Jums reikėtų turėti įrodymų, kad jis buvo suteiktas, todėl tikslinga tą atlikti rašytine forma, kuriame būtų nurodyta sutikimą duodančio tėvo (globėjo) duomenys, vaiko duomenys ir sakinys nurodantis sutikimo turinį (pvz., sutinku, kad įstaigos vykdomų renginių metu būtų daromos nuotraukos ir/ar filmuojama ir neprieštarauju, kad mano atstovaujamojo nepilnamečio asmens nuotrauka (jos dalis), portretas ar kitoks atvaizdas būtų (pasirinkti tinkamą) publikuojamas interneto svetainėje / spausdinamas / platinamas ar pan.). Svarbu pabrėžti, kad net ir sutikus, kad vaikas būtų fotografuojamas, dar nereiškia sutikimo, jog tokios fotonuotraukos vėliau gali būti panaudotos, todėl sutikime turi būti paminėti abu aspektai[1].
 
Į klausimą atsakė UAB "Peritus sprendimai" teisininkai
 

[1] Lietuvos Aukščiausiasis Teismas viename iš savo nutarimų pažymėjo, kad kai atvaizdas panaudojamas reklamai, reikalingas specialus sutikimas. Fotografuojamas asmuo turi būti informuotas apie komercines jo atvaizdo panaudojimo aplinkybes ir savo valia nuspręsti, nori jis tokioje veikloje dalyvauti ar ne. Šią išvadą minėtas teismas padarė dėl to, kad asmuo būtų apsaugotas nuo galimų finansinių nuostolių, susijusių su neteisėtu jo atvaizdo panaudojimo komerciniais tikslais. Tuo tarpu fotografui turi būti aiškiai žinoma fotografuojamo asmens nuostata, ar sutinkama, jog nuotrauka būtų publikuojama ir kokiomis aplinkybėmis leidžiama atvaizdą viešinti.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje