Emokykla.lt
D.U.K.
2012-01-15 Siūlau, kad priimdami vaiką į darželį įstaigos vadovai pareikalautų iš tėvų vaiko draudimo poliso arba pasiūlytų apdrausti jį.
Dėl vaikų judrumo ir žingeidumo įvyksta įvairių smulkių susižeidimų (vienas kitam įkando, nusibrozdino, prasiskėlė ir t.t.) , tačiau po tokių įvykių turi prieš tėvus teisintis ir nemaloniai jaustis kaltu. Būtų labai gerai, jei pedagogas neštų mažiau atsakomybės už vaiko sveikatą bei gyvybę. Geras pavyzdys yra užsienyje,kur kai kuriose šalyse vaikai valstybės apdrausti ir dėl to kyla mažiau problemų, tėvai lengviau priima nelaimingu atsitikimus, supranta, kad ir namuose būnant su mama gali visko nutikti. Mūsų valstybėje, galima būtų pagalvoti apie tai, kad priimdami vaiką į darželį įstaigos vadovai pareikalautų iš tėvų vaiko draudimo poliso arba pasiūlyti apsidrausti.
 
2012-01-15
 
Atsako UAB "Peritus sprendimai" teisininkas ekspertas Andrius Šiaudinis
 
Dėl draudimo:
Pasiūlymas dėl privalomo vaiko civilinės atsakomybės draudimo yra gana racionalus ir, matyt, ateityje taps realybe, siekiant išvengti klausėjo nurodytos problematikos (ginčų su tėvais, nepagrįstų kaltinimų ikimokyklinio įstaigai, ginčų su žalą padariusio vaiko tėvais ir pan.). Tokio draudimo dėka būtų užtikrinama, kad vaiko sukelta žala kitam vaikui ar turtui būtų atlyginta draudimo bendrovės. Taip pat svarstytinas klausimas dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigų draudimosi, kas tapo įprasta sveikatos priežiūros įstaigų srityje.
 
Šiandien ikimokyklinę įstaigą lankantys vaikai, kaip ir visi kiti vaikai yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, juos draudžia valstybė[1]. Tačiau šis draudimas neapima vaiko sukeltos žalos atlyginimo, jis tik garantuoja privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamiems asmenims, įvykus draudiminiam įvykiui, sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei išlaidų už suteiktas paslaugas, vaistus ir medicinos pagalbos priemones kompensavimą.
 
Dėl pedagogo atsakomybės:
Kaip klausėjas ir mini, neretai po nelaimingų atsitikimų dėl vaikų patirtos žalos pasipila ginčai su tėvais. Kalbant apie ikimokyklinio ugdymo pedagogo atsakomybės ribas, galima pripažinti, kad klausimas itin jautrus ir nevienareikšmiškas ir vertintinas priklausomai nuo konkretaus atvejo aplinkybių. Tačiau bendroji taisyklė galiojanti civilinėje teisėje yra ta, kad paprastai civilinės atsakomybės (ir galimų nuostolių atlyginimui) atsiradimui yra būtinos keturios sąlygos:
a) neteisėti veiksmai,
b) atsiradusi žala,
c) kaltė ir
d) priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos.
 
Esant šioms visoms sąlygoms galima kalbėti apie galimą pedagogo / ugdymo įstaigos atsakomybę. Minėta taisyklė, įtvirtinta LR civiliniame kodekse reiškia, kad norint konstatuoti pedagogo / ugdymo įstaigos atsakomybę, nepakanka konstatuoti žalą vaikui (nubrozdinimai, apsinuodijimai ir pan.), bet taip pat turi būti nustatoma pedagogo kaltė, veiksmų ar neveikimo neteisėtumas ir sąryšis tarp veiksmų/neveikimo bei atsiradusios žalos.
 
Siekiant nustatyti, ar pedagogo veiksmai neteisėti, visų pirma turi būti randamas teisinis pagrindas asmens įpareigojimui elgtis vienaip ar kitaip. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 57 straipsnio 2 dalimi, mokymo, auklėjimo, gydymo ir kitų įstaigų vadovai, auklėtojai ar jiems prilygstantys asmenys, šių įstaigų administracija atsako už jų prižiūrimų vaikų auklėjimą.
 
Pedagogo pareigą užtikrinti saugumą taip pat numato Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 49 straipsnio 2 dalies 1 punktas, nustatantis, kad pedagogas privalo užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, atitinkamai ugdymo įstaigos auklėtoja turėtų užkirsti kelią smurto naudojimui vaikų atžvilgiu – pavyzdžiui, sustabdyti vaiką smurtaujantį kitų vaikų atžvilgiu ir imtis priemonių, kurios leistų užtikrinti saugią mokymosi aplinką.
 
Konstatavus teisės aktų numatytos pareigos nevykdymą ir žalos atsiradimą būtina identifikuoti taip pat ir pedagogo kaltės buvimą / nebuvimą. Laikoma, kad asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina. Esant šioms aplinkybėms ir pedagogo veiksmų/neveikimo tiesioginiam ryšiui (nestebėjo vaikų, paliko be priežiūros kieme ir pan.) galima konstatuoti civilinę pedagogo atsakomybę.
 
Ką tai reiškia praktikoje?
Visais atvejais, sprendžiant dėl pedagogų kaltės, būtina atsakyti į klausimą, ar tikrai ikimokyklinio ugdymo paslaugos buvo teikiamos dedant maksimalias atidumo, rūpestingumo, dėmesingumo, atsargumo pastangas. Šiuo tikslu remiamasi ne tik teisės aktų, reglamentuojančių neformaliojo švietimo paslaugas teikimą, bet ir etikos nuostatomis. Atidumo, dėmesingumo, rūpestingumo, atsargumo, kvalifikuotumo stoka ir pan. yra pagrindas pedagogo, kaip profesionalo, kaltei.
 
Nurodytas specifines pedagogo civilinės atsakomybės sąlygas ir nagrinėsime atskiruose straipsniuose stengsimės atskleisti visą ikimokyklinės įstaigos atsakomybės specifiką bei dar kartą pabrėšime būdus, kaip elgtis, kad atsakomybė nekiltų.
 
Bet kuriuo atveju svarbu pažymėt, kad saugią, užkertančią bet kokioms smurto apraiškoms, aplinką galima sukurti tik visų mokyklos bendruomenės narių - administracijos, socialinio pedagogo, psichologo, auklėtojų, vaikų ir jų tėvų - pagalba, drausminti nustatytas elgesio normas pažeidžiantį ir smurtaujantį vaiką, o tuo pačiu ir aiškinti jam tarpusavio bendravimu ir bendradarbiavimu grįstų santykių svarbą, yra kiekvieno asmens pareiga.
 

[1] Valstybės lėšomis draudžiami labiausiai socialiai pažeidžiami asmenys – vaikai, moksleiviai, dieninių skyrių studentai, bedarbiai, užsiregistravę darbo biržoje, asmenys, turintys būtinąjį valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą pensijai gauti, neįgalieji ir kiti, – jei jie neturi pajamų, nuo kurių skaičiuojamos sveikatos draudimo įmokos. Tokių dabar šalyje yra daugiau kaip 2 milijonai.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje