Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
D.U.K.
2012-01-01 Vasaros atostogų metu darželio administracija renka rinkliavas iš tėvelių. Ar šios rinkliavos yra teisėtos?
Darželiuose šiuo metu daugiausiai - vasaros atostogos, tačiau darželio administracija vis tiek renka įvairius mokesčius ir rinkliavas iš tėvelių, o taip pat, už jį reikalaujama mokesčio. Ar šios rinkliavos yra teisėtos ir ar mano, kaip tėvelio, teisės yra nepažeidžiamos?
   
2012-01-01 
 
Atsako Švietimo ir moklo ministerijos ikimokyklinio ir pradinio ugdymo vyr. specialistė Ilona Grigaravičienė
 
Jei Jūs vedate vaikus į Vilniaus miesto savivaldybės įsteigtą ikimokyklinio ugdymo įstaigą, tai ikimokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti ir darbuotojų darbo apmokėjimui mokesčio taikymas ir atostogų metu yra teisėtas. Teisinis pagrindas tokio mokesčio taikymui yra, tačiau kitas, labiau politinis klausimas - ar tai socialiai teisinga ir atitinka realią savivaldybės finansinę situaciją, esamą socialinę aplinką ir esamus ugdymo įstaigų poreikius. Pažymėtina, kad kituose didžiuosiuose miestuose nėra numatyta minėto mokesčio mokėjimo ir atostogų metu.
 
2010 m. kovo 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-1482 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ (sprendimą galite rasti čia) patvirtino naujas vienos dienos vaiko maitinimo normas ir mokestį už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas) ikimokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti ir darbuotojų darbo apmokėjimui.
 
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad išskirtini du mokesčiai: a) vaiko maitinimui ir b) ugdymo reikmėms ir darbuotojų darbo apmokėjimui. Pirmasis jų yra nemokamas atostogų metu, tuo tarpu mokestis ugdymo reikmėms ir darbuotojų darbo apmokėjimui Vilniaus mieste renkamas ir atostogų metu.
 
Atsižvelgiant į tai, kad aptariamas mokestis yra taikomas tikslu patenkinti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo reikmes ir užtikrinti darbuotojų darbo apmokėjimą, jo taikymas atostogų metu grįstinas tuo, kad sukauptos lėšos bus naudojamos išlaidoms, kurios bus patiriamos ne tik atostogų metu, bet ir jau grįžus iš jų, įsigyjant ugdymui reikalingas priemones ir pan.
 
Savivaldybės teisę nustatyti/keisti užmokestį už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose numato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimas Nr. 1170 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“ (Žin., 1995, Nr. 73-1715; 1999, Nr. 71-2233; 2000, Nr. 2-45), kuriame nustatyta, kad „užmokesčio dydį nustato šių įstaigų steigėjas“, šiuo atveju – savivaldybė (savivaldybės taryba).
 
Atsižvelgiant į tai, kad ikimokyklinis ugdymas (ugdymas darželiuose lopšeliuose, lopšeliuose-darželiuose, darželiuose, mokyklose-darželiuose ir kt.), kuris yra priskiriamas neformaliojo švietimo sričiai, yra neprivalomas ir tėvai patys sprendžia, ar leisti vaiką į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, tai Lietuvoje esanti sistema suponuoja pareigą mokėti už šią viešąją paslaugą. Kaip ir kiek mokėti, kaip jau minėta, sprendžia įstaigos steigėjas.
 
Tik keliose šalyse tėvai nemoka už savo vaikų ikimokyklinį ugdymą, išlaidas apmoka centrinė ir vietos valdžia. Daugelyje ikimokyklinis ugdymas yra mokamas ir turi skirtingas finansavimo struktūras. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 41 straipsnis numato, kad valstybė garantuoja nemokamai tik mokymą valstybinėse ir savivaldybių bendrojo lavinimo, profesinėse bei aukštesniosiose mokyklose. Atitinkamai ikimokyklinio ugdymo sistemos finansavimo klausimo sprendimas paliekamas savivaldybės diskrecijai. Ikimokyklinio ugdymo organizavimas ir finansavimas yra savarankiška savivaldybių funkcija, ir visas problemas, susijusias su ikimokyklinio ugdymo sistemos formavimu, savivaldybės sprendžia pačios.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje