Emokykla.lt
D.U.K.
2016-07-09 Ar planuojama padidinti mokinio krepšelio lėšas ikimokykliniam ugdymui (atnaujinant lopšelių-darželių edukacines erdves, interaktyvius žaislus, metodines priemones ir t.t.)?
Mokinio krepšelio lėšos apskaičiuojamos pagal Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką. Vadovaujantis Švietimo įstatymu, likusią ugdymo lėšų dalį ir ūkio lėšas ikimokyklinio ugdymo įstaigoms savivaldybės skiria iš savo biudžetų. Atsižvelgiant į šalies finansinę situaciją didinti finansavimą iš Mokinio krepšelio lėšų nėra galimybės. 
 
Atkreipiame dėmesį, kad ikimokyklinis ugdymas yra savivaldybių savarankiškoji funkcija. Mokymo reikmėms tenkinti mokyklos turi skirti ne mažiau kaip 80 procentų lėšų, kiek daugiau skirti mokyklos sprendžia pagal savo poreikį.
 
Siekiant  šiuolaikiško, kokybiško ikimokyklinio ir priešmokyklinio įstaigų tinklo kūrimo bei šio ugdymo prieinamumo didinimo papildomas lėšas gali skirti savivaldybės iš savo skirstomos Mokinio krepšelio dalies ir savivaldybės biudžeto.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje