Emokykla.lt
D.U.K.
2016-07-05 Ar darželio auklėtojos turi pačios pasirūpinti pažymų apie teistumą pristatymą, ar tuo turi pasirūpinti įstaigos vadovas?
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisa numatė, kad visi pedagogai (taip pat medikai, socialiniai darbuotojai ir kiti asmenys dirbantys su nepilnamečiais) privalo pateikti pažymą iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro, kad jis nėra įtariamas, kaltinamas ar nuteistas dėl netinkamo elgesio su vaikais. 
 
Seimo nariai priėmė minėto įstatymo pataisą, kurioje prievolė pasirūpinti pažyma iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro perduota darbdaviui. Pataisoje papildomai atsirado nuostata, jog ši informacija teikiama nemokamai.
 
Nuorodos:
 • 2015-10-28 Nr. XII-1965 Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 1, 43, 47 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 57-1 straipsniu ir priedu įstatymas
 • 2016-04-06 Nr. XII-2274 Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 1, 43, 47 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 57-1 straipsniu ir priedu įstatymo Nr. XII-1965 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
6 str. 3 d. pakeitimas:
3. Darbdavys ar savanoriškos veiklos organizatorius dėl asmenų, šio įstatymo 4 straipsnio įsigaliojimo dieną dirbančių šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstyto Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 571 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytus darbus ar užsiimančių savanoriška veikla, turi gauti pažymas iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro apie šiuos fizinius asmenis. Šios pažymos išduodamos nemokamai.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje