Emokykla.lt
D.U.K.
2016-07-06 Ar numatoma ateityje parengti ir išleisti valstybinę ikimokyklinio ugdymo bendrąją programą?
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinys yra atnaujinamas ir diegiamas nuosekliai ir sistemingai. Pagalba pedagogams ir vadovams diegiant atnaujintą ugdymo turinį yra teikiama įvairiomis formomis – rengiant metodines priemones ir jomis aprūpinant vaikų darželius, organizuojant leidinių pristatymus, vadovų ir pedagogų mokymus dėl naujai parengtų priemonių diegimo, skatinant praktikus dalintis gerąja praktine patirtimi portale www.ikimokyklinis.lt ir kt.
 
2014 m. buvo atnaujinta Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, parengtas Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas (toliau – Aprašas), Rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigų komandoms, kaip, vadovaujantis Aprašu, tikslingiau planuoti ir organizuoti ugdymą, atsižvelgiant į skirtingo amžiaus, skirtingame socialiniame, ekonominiame, kalbiniame kontekste gyvenantiems vaikams, kaip stebėti ir vertinti vaikų daromą pažangą, kaip atnaujinti įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą ir t. t. Mokymuose dalyvavo 2210 ikimokyklinio ugdymo auklėtojų, 1191 priešmokyklinio ugdymo pedagogas, mokyklų, kurios vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, direktorių pavaduotojai, atsakingi už ugdymo turinį. Praktikams buvo sudarytos galimybės susipažinti su kitų šalių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio dokumentais, ugdymo organizavimo ypatumais – organizuotos 3 stažuotės į užsienio šalis.
 
Vykdant ES SF lėšomis finansuojamus projektus iki 2020 metų planuojama parengti dar detalesnes metodines priemones praktikams, kuriose bus pateikta praktinių pavyzdžių ir idėjų, kaip kokybiškai ir inovatyviai organizuoti ir vykdyti ugdymo procesą. Pedagogams bus organizuojami praktikumai – kūrybinės dirbtuvės, kaip naudotis parengtomis priemonėmis.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje