Emokykla.lt
D.U.K.
2015-12-17 Kur kreiptis dėl neteisingai nustatyto atlyginimo?
Prieš pradėdama dirbti vaikų lopšelyje-darželyje ikimokyklinio ugdymo grupėje auklėtoja turėjau vyresniosios mokytojos kvalifikacinę kategoriją. Priimant į darbą, buvo pasakyta, kad kvalifikacinė kategorija neužskaitoma ir galėsiu kelti kvalifikaciją tik po 3 m. Praėjus šiam laikui, ruošdama dokumentus atestacijai, mokytojų atestacijos nuostatuose radau punktą 62.12, kuris patvirtina, kad mano kvalifikacinė kategorija turėjo būti įskaityta. Ar yra galimybė išieškoti nesumokėtą atlyginimo dalį už visus tuos metus?
 
Iš tiesų, remiantis Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų (toliau – Nuostatai) 62.12. punktu, pradinių klasių mokytojui, dirbančiam ikimokyklinio ugdymo auklėtoju, yra įskaitoma jo turima kvalifikacinė kategorija.
 
Darbuotojas savo pažeistas teises gali ginti individualaus darbo ginčo tvarka, kuri yra numatyta Darbo kodekso XIX skyriuje. Taigi, kilus ginčui dėl neteisingai nustatyto atlyginimo reiktų kreiptis į Darbo ginčų komisiją. Prašymas paduodamas darbo ginčų komisijai prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus, kurio teritorijoje yra darbuotojo darbovietė.
 
Švietimo įstaigas finansų planavimo, darbo užmokesčio ir mokinio krepšelio apskaičiavimo metodikos klausimais konsultuoja Švietimo ir mokslo ministerijos Ekonomikos departamento  Švietimo ekonomikos skyriaus specialistai. Jų kontaktus galite rasti čia: https://www.smm.lt/web/lt/contacts.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje