Emokykla.lt
D.U.K.
2015-10-27 Per kiek laiko turi būti paskelbtas konkursas darželio vadovo pareigoms eiti?
Mirus lopšelio darželio direktorei šias pareigas laikinai eina direktoriaus pavaduoja ugdymui. Naujam vadovui konkursas dar nepaskelbtas, kiek laiko gali taip tęstis, ar yra koks nors pavadavimo limitas?
 
Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) (toliau – švietimo įstaigos) vadovų pareigoms eiti (toliau – konkursas) tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato: konkurso skelbimo, dokumentų pateikimo ir priėmimo, komisijos sudarymo ir veiklos bei atrankos tvarką.
 
Aprašo 7 punktas nustato:
Konkursas skelbiamas per 30 dienų laikotarpį nuo dienos, kai švietimo įstaigos vadovo pareigybė įsteigiama, tampa laisva arba iš anksto žinoma (yra teisinis pagrindas), kad ji bus laisva, ir kai konkurso organizatorius suderina atrankos datą su Nacionaline mokyklų vertinimo agentūra (atrankos data turi būti ne vėliau kaip po 60 dienų nuo konkurso paskelbimo datos). 
 
Konkurso skelbimas paskelbimo dieną įdedamas į konkurso organizatoriaus interneto svetainę (pagrindinis skelbimas) ir papildomai į atitinkamos švietimo įstaigos bei Švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – ministerija) interneto svetaines, taip pat į artimiausią regiono laikraščio numerį. Skelbimas paprastai išimamas dokumentų pateikimo pabaigos dieną.
 
Jei konkursas nėra nepaskelbtas per tam skirtą laiką, kreipkitės į darželio steigėją.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje