Emokykla.lt
D.U.K.
2015-10-29 Kokiai mokytojo kvalifikacinei kategorijai gali būti prilyginama aukštosios mokyklos dėstytojo pareigybė?
Esu ikimokyklinės pedagogikos dėstytoja kolegijoje ir dirbu auklėtoja darželyje. Kolegijoje turiu lektoriaus II kvalifikaciją. Kokiai darželio auklėtojos kategorijai tai gali būti prilyginama? 1981 m. baigiau Pedagoginį institutą, kurio diplome įrašyta, kad esu įgijusi ikimokyklinio auklėjimo metodininkės kvalifikaciją.
 
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo, neformaliojo švietimo programas, ir pagalbos mokiniui specialistų (specialiųjų pedagogų, tiflopedagogų, surdopedagogų, logopedų, socialinių pedagogų) (išskyrus psichologus) (toliau kartu vadinama – mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai) kompetencijos ir praktinės veiklos įvertinimo bei kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarką. 
 
Nuostatų 6 punktas nustato, kad aukštąjį išsilavinimą įgijęs asmuo prilyginamas turinčiam mokytojo kvalifikacinę kategoriją. Kitokie atvejai nėra numatyti.
 
Jūs galite atestuotis Nuostatuose numatyta tvarka norimai kvalifikacinei ketagorijai. Nuostatų 11 punktas nustato, kad aukštosios mokyklos dėstytojui, dirbančiam mokytoju ar pagalbos mokiniui specialistu bendrojo lavinimo mokykloje ar kitoje institucijoje, atestuojantis įskaitomas dalyko mokymo (pareigybės) darbo stažas aukštojoje ar/ir aukštesniojoje mokykloje.
 
Nuorodos:
Papildomai konsultuotis galite su Ugdymo plėtotės centro KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR KOMPETENCIJŲ SKYRIAUS specialistais. Kontaktus rasite čia: http://www.upc.smm.lt/struktura/kontaktai.php


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje