Emokykla.lt
D.U.K.
2015-08-25 Ar gali būti vaikuų ugdymo dienos stovykla su aktyvia sportine pakraipa įkurta individualių mažaaukščių namų rajone, gyvenamajame name?
Vaikų vasaros stovyklas gali organizuoti mokyklos, neformaliojo švietimo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos, asociacijos, juridiniai asmenys, turintys teisę užsiimti šia veikla, t.y., kurių nuostatuose ar įstatuose ši veikla yra įteisinta.
 
Stovyklų organizavimą reglamentuoja „Vaikų vasaros poilsio stovyklų bendrieji nuostatai“. Pagrindinius vaikų poilsio stovyklų sveikatos saugos reikalavimus nustato Lietuvos higienos norma HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Ši higienos norma taikoma poilsio stovykloms, kuriose numatytas vaikų apgyvendinimas. Dienos vaikų poilsio stovykloms šios higienos normos reikalavimai netaikomi.
 
Vaikų poilsio stovyklų organizatoriams nereikia gauti jokių leidimų iš visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų, tačiau pageidautina, kad apie stovyklas, kurios veiks atitinkamose teritorijose, būtų pateikta informacija. Visais rūpimais visuomenės sveikatos saugos klausimais siūloma kreiptis į tos teritorijos visuomenės sveikatos centrą


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje