Emokykla.lt
D.U.K.
2015-08-24 Nuo ko pradėti, kur ir kokia forma kreiptis, jei darželyje buvo sužalotas vaikas?
Moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja lengvų, sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų (taip pat ūmių apsinuodijimų), ištikusių švietimo įstaigų moksleivius ugdymo proceso metu (toliau – nelaimingi atsitikimai), tyrimo ir apskaitos tvarką. Šie Nuostatai taikomi visoms valstybinėms, savivaldybių ir nevalstybinėms švietimo įstaigoms (išskyrus aukštąsias mokyklas), taigi ir visiems vaikų darželiams.
 
Nelaimingi atsitikimai, esant Nuostatų 7 punkte išvardytoms aplinkybėms, įskaitant ir tuos atvejus, kai moksleiviai pažeidžia drausmę, laikomi susijusiais su ugdymo procesu ir yra tiriami bei apskaitomi.
 
Nuostatų 12 punktas nustato, kad švietimo įstaigos darbuotojai, matę nelaimingą atsitikimą ar apie jį sužinoję, nedelsdami suteikia pirmąją pagalbą nukentėjusiajam ir praneša apie įvykį švietimo įstaigos vadovui ar už šį barą atsakingam darbuotojui. 
 
Nukentėjusiojo moksleivio tėvai, vaiko globėjai ir kiti asmenys turi teisę apie nelaimingą atsitikimą pranešti švietimo įstaigos vadovui.
 
Nelaimingas atsitikimas, apie kurį nukentėjusysis, vaiko teisėti atstovai arba įvykio liudytojas nustatyta tvarka nepranešė švietimo įstaigos vadovui, ištiriamas, gavus nukentėjusiojo arba jo interesams atstovaujančiojo asmens prašymą, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.
 
Lengvą nelaimingą atsitikimą tiria dvišalė komisija, švietimo įstaigos vadovo įsakymu sudaryta iš vadovo įgaliotojo darbuotojo ir teisėto moksleivio atstovo. Sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus tiria trišalė komisija, sudaryta iš Valstybinės švietimo inspekcijos atstovo (komisijos pirmininkas), švietimo įstaigos, kurioje įvyko nelaimingas atsitikimas, įgaliotojo atstovo ir nukentėjusiojo teisėto atstovo.
 
Daugiau informacijos rasite:
Primename, kad dėl ugdymo ir veiklos darželyje reiktų pirmiausia reiktų kreiptis į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan. Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje