Emokykla.lt
D.U.K.
2015-06-23 Ar auklėtoja privalo pranešti kitiems grupės tėvams apie siaučiantį virusą (pvz. roto, gripo)?
Žinoma, reikia tėvus informuoti apie užkrečiamas ligas. Įstaigoje turi būti nustatyta tokio informavimo tvarka. 
 
Vaikų sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos) parengtos siekiant padėti įgyvendinti valstybinėms, savivaldybių ir nevalstybinėms įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas (toliau – Įstaigos), Įstaigų steigėjams, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2225) 36 straipsnio 1 dalies, 2 dalies 1 punkto ir kitų visuomenės sveikatos priežiūros norminių teisės aktų nuostatas. Jose rekomenduojama susirgimų užkrečiamosiomis ligomis atvejų registravimo ir informacijos apie juos teikimo tvarką nustatyti Įstaigos vidaus darbo tvarkos taisyklėse ir (ar) kituose Įstaigos organizaciniuose dokumentuose.
 
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras yra parengęs sveikatos priežiūros įgyvendinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose metodines rekomendacijas, jas rasite čia: http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-ugdymas/sveikatos-prieziuros-igyvendinimas-ikimokyklinio-ugdymo-istaigose-metodines-rekomendacijos-2012-m/15382
 
Daugiau informacijos Jums galėtų suteikti Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro specialistai, užduoti klausimą galite čia: http://www.ulac.lt/klausimai.
 
Nuoroda: 


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje