Emokykla.lt
D.U.K.
2015-05-20 Ar norint trumpam išeiti iš darbo reikia imti neapmokamą dieną?
Dirbu darželio auklėtoja. Po rinkimų pasikeitus rajono valdžiai darželio direktorė pasakė, kad nuo šiol atsitikus kokiai bėdai ir norint išeiti iš darbo nors penkioms minutėms reikės rašyti prašymą, kad imi neapmokamą dieną (nežiūrint į tai, kad jau atidirbai daugiau kaip pusę savo darbo valandų) ir pats turi susirasti žmogų kas tuo metu padirbs už tave. Ar teisi darželio direktorė?
 
2015-05-20
 
Atsako švietimo konsultantas Romas Turonis
 
Remiantis Darbo kodekso 143 straipsnio 1 dalies 1 punktu į darbo laiką įeina faktiškai dirbtas laikas. Vadinasi, ikimokyklinės įstaigos vadovė yra neteisi. Jei darbuotojas dirbo beveik visą dieną ir jam reikia trumpam išeiti, reikalauti rašyti prašymą dėl visos dienos yra neteisėta. Reiktų rasti sprendimą, kaip darbuotojas už tą laiką vėliau atidirba. Būna, kad tėvai laiku nepasiima vaikų ir auklėtojoms tenka kelias minutes užtrukti darbe, būna kitų darbo grafike nenumatytų atvejų. Reikėtų pačioje įstaigoje susitarti ir lanksčiai žiūrėti į trumpą nebuvimą darbe esant svarbiam reikalui ar būtinybę ilgėliau padirbėti. 
 
Vadovaujantis Darbo kodekso 147 straipsnio 1 dalimi kiekvieno darbuotojo darbo ir poilsio laiko paskirstymas (kaita) per parą, savaitę ar apskaitinį laikotarpį, taip pat kasdieninio darbo (pamainos) pradžia ir pabaiga nustatoma pagal įmonės, įstaigos, organizacijos darbo tvarkos taisykles. Darbo (pamainų) grafikus tvirtina administracija, suderinusi su įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojų atstovais (profesine sąjunga ar darbo taryba) arba kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka. Darbo laiko pradžią ir pabaigą valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose, organizacijose nustato Vyriausybė, vadovaudamasi šio skyriaus nuostatomis. Vadinasi, ne rajono valdžia nustato darbuotojų darbo laiko paskirstymą. 
 
Remiantis Darbo kodekso 229 straipsniu, darbdavys ir administracija privalo tinkamai organizuoti darbuotojų darbą bei rūpintis darbuotojų poreikiais. Pagal Darbo kodekso 118 straipsnį, darbuotojas neturi teisės be darbdavio ar jo įgalioto asmens sutikimo savo darbą pavesti atlikti kitam asmeniui. Vadinsi, direktorius negali kitam numesti savo atsakomybės ieškoti pavaduojančio darbuotojo. Darbuotojas turi teisę pasiūlyti vadovui, kas jį pavaduos, kai jis negalės dirbti, tačiau už pavadavimo organizavimą atsako direktorius. 
 
Nuoroda:


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje