Emokykla.lt
D.U.K.
2015-03-25 Vaikas darželyje patiria psichologinę įtampą, o auklėtoja priekaištauja vaikui, kad jis skundžiasi mamai. Kaip elgtis mamai?
5 metų sūnus nuolat išpasakoja, kas vyko per dieną grupėje, kas jam nepatiko, ką žaidė ir t.t. Buvo pora atvejų, kai auklėtoja, bandydama išmokyti neprisisioti prie klozeto, sakė „eisite į mišką“ ir pan. Po to sūnus kelias dienas jaudinosi, tad aš pakalbėjau su auklėtoja ir, atrodė, kad išsiaiškinome. Po mėnesio sūnus vėl pradėjo verkti ir sakyti, kad jam labai sunku su ta auklėtoja, ji nepatinka ir t.t. Vėl atrodo gražiai pasikalbėjom su auklėtoja, kalbėjau, kad sūnui kažkaip sudėtinga, bet po kelių ramių dienų, vaikas vakare beveik isterijoje, viskas blogai. Labiausiai iš vėžių išmušė tai, kad auklėtoja priekaištavo vaikui, kad jis skundžiasi mamai. Dabar nežinau kaip elgtis. 
 
Jūsų aprašytas auklėtojos elgesys tikrai nėra tinkamas ir prasilenkia su rekomendacijomis, kaip užtikrinti psichologinį vaiko saugumą. Auklėtojos gąsdinimai bausmėmis ir priekaištai vaikui, kad šis pasipasakoja mamai, kelia rimtų abejonių dėl jos profesinių kompetencijų ir suvokimo, kaip bendrauti vaikais. Žmogus, kuris vaiką gąsdina, demonstruoja savo viršenybę ir galią, vargu ar tinkamas tokiam darbui. Kasdieniai pažeminimai, gąsdinimas pasekmėmis kelia grėsmę mažo vaiko besiformuojančiai savivertei. Pažeminimas neskatina tinkamo elgesio, o dažniausiai atvirkščiai – gali sukelti tik dar daugiau pykčio, taip pat skatinti bendraamžių patyčias.  
 
Rekomenduojame paskaityti (taip pat ir auklėtojai): 
Negalima palikti vaiko tokioje aplinkoje, kur jam nuolatos gresia psichologinė įtampa. 
 
Remiantis Švietimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi, ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo gimimo, iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis arba pradinis ugdymas. Pagal šio įstatymo 2 str. 15 dalį, mokinys – asmuo, kuris mokosi. Jis turi teises, apibrėžtas Švietimo įstatymo 46 straipsnyje. Viena iš teisių yra mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje. Pagal įstatymo 47 str. 1 dalies 7 punktą, tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę reikalauti, kad vaikui būtų teikiamas geros kokybės ugdymas. 
 
 
Verta priminti auklėtojai ir pavyzdinį auklėtojo pareigybės aprašymą, kur kalbama apie tai, kad auklėtoja privalo užtikrinti vaiko psichologini saugumą ir bendradarbiauti su tėvais. Jei geranoriškas pokalbis nepadės, galite raštu kreiptis į direktorę, nurodydama kad pedagogė netinkamai atlieka pareigas, neužtikrina saugumo, nes vaikas grįžta iš darželio prislėgtas, nebenori į jį eiti ir t.t., ir reikalauti perkelti vaiką į kita grupe (jei tai būtų priimtina vaikui). Šioje situacijoje turi būti svarbiausia vaikas ir jo savijauta, tad sprendžiant problemą privalu į tai atsižvelgti. 
 
Plačiau apie pedagogo pareigas, teises ir atsakomybę: 


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje