Emokykla.lt
D.U.K.
2014-12-02 Ar gali auklėtoja pasakoti kitiems tėvams apie mano vaiko sveikatos būklę? Kokių priemonių galėčiau imtis?
Atsako Švietimo konsultantas Romas Turonis
 
Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 552 „Dėl asmens sveikatos paslapties kriterijų patvirtinimo“, visa informacija apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita informacija apie paciento asmenį yra konfidenciali. Konfidencialumo reikalavimas sveikatos priežiūros darbuotojams netaikomas gavus raštišką paciento ar jo atstovo sutikimą, kuriame nurodoma, kokia, kokiam asmeniui ar institucijai informacija apie jo sveikatos būklę, diagnozę, prognozę ir gydymą gali būti atskleista. Neturint raštiško paciento sutikimo, informacija suteikiama nepilnamečio paciento tėvams arba globėjams, išskyrus atvejus, kada tokios informacijos suteikimas gali pakenkti nepilnamečio paciento interesams.
 
Vadinasi, informacija apie nepilnamečio paciento sveikatą yra žinoma tik tėvams arba globėjams. Kartais dėl tinkamos vaiko priežiūros ikimokyklinėje įstaigoje tėvai apie vaiko ligą turi pasakyti auklėtojui ar kitam vaiką prižiūrinčiam darbuotojui. Teisės aktais nėra numatyta, kad auklėtojas ar kitas darbuotojas šios informacijos negali atskleisti tretiems asmenims. Todėl tai yra auklėtojo etikos problema. Jei ikimokyklinėje įstaigoje yra patvirtintas šios įstaigos etikos kodeksas, tai remiantis juo reiktų nagrinėti pedagogo elgesį.
 
Teisinis sprendimo būdas yra numatyti konfidencialumo išsaugojimą tėvų sutartyje su ikimokykline įstaiga. Sutartyje galėtų būti nuostata, kad ikimokyklinės įstaigos darbuotojai neturi teisės skleisti ir tretiems asmenis suteikti informacijos apie vaiko sveikatos būklę. Įstaigos vadovai tokias nuostatas turėtų įtraukti į darbo tvarkos taisykles ar auklėtojų pareigų aprašus. Tada prasižengęs asmuo galėtų būti baudžiamas drausmine nuobauda.
 
Nuoroda:


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje