Emokykla.lt
D.U.K.
2014-09-24 Kas gali pavaduoti švietimo įstaigos direktorių jo atostogų arba ligos metu?
Kas gali pavaduoti švietimo įstaigos direktorių jo atostogų arba ligos metu? Ar yra kokių skirtumų, kas gali pavaduoti direktorių per mokslo metus ar vasaros atostogų laikotarpiu? Steigėjo atstovas teigia, kad direktorių gali pavaduoti tik pedagoginis personalas, tačiau nenurodė jokio tai reglamentuojančio dokumento.
 
Atsako švietimo konsultantas Romas Turonis
 
Remiantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsniu, valstybinės švietimo įstaigos (išskyrus aukštosios mokyklos) vadovo pareigybės aprašymą tvirtina, vadovą konkurso būdu į pareigas skiria ir iš jų atleidžia savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) ar jos įgaliotas asmuo. Savivaldybės švietimo įstaigos vadovo pareigybės aprašymas tvirtinamas, vadovas konkurso būdu į pareigas skiriamas ir iš jų atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka. Kvalifikacinius reikalavimus valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams ir konkurso šių įstaigų vadovų pareigoms eiti tvarką nustato Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras.
 
Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašą 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 yra patvirtinęs Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras.
 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 5 dalies 2 punktu, švietimo įstaigos vadovas nustatyta tvarka skiria ir atleidžia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis ir aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus. Direktoriaus pavaduotojas yra ugdymo procese dalyvaujantis asmuo, todėl reikalavimai šiai pareigybei turi būti apibrėžti direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašyme. Jie gali būti skirtingi įvairiose švietimo įstaigose.
 
Reikalavimai pavaduotojui neturi būti aukštesni nei kvalifikaciniai reikalavimai švietimo įstaigų vadovams, kurie nustatyti minėtame apraše. Kita vertus, reikalavimai turėtų būti panašūs, nes panaši abiejų pareigybių atsakomybė.
 
Jei įstaigoje nėra direktoriaus pavaduotojo pareigybės, tai direktorių pavaduojantis asmuo gali būti paskirtas tiek lokaliniu teisės aktu (vadovo įsakymu, valdybos sprendimu), tiek tai gali būti numatyta pareigybių aprašyme (ir vadovo, ir to darbuotojo, kuris vadovą pavaduos). Minėtuose dokumentuose gali būti numatyta ir pavaduojančio asmens teisių apimtis (arba apribojimai).
Nuorodos:
 


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje