Emokykla.lt
D.U.K.
2014-09-22 Esu baigusi papildomojo ugdymo ir etikos universitetines bakalauro studijas bei logopedijos magistro studijas. Ar pasikeitus įstatymui galėsiu dirbti darželyje auklėtoja, bent jau pavaduojančia?
Esu baigusi papildomojo ugdymo ir etikos universitetines bakalauro studijas bei logopedijos magistro studijas. Šiuo metu trejus metus esu vaiko auginimo atostogose. Prieš tai dirbau darželyje auklėtoja. Ar pasikeitus įstatymui galėsiu dirbti darželyje auklėtoja, bent jau pavaduojančia? Jei ne, ar įmanoma gauti finansinę pagalbą persikvalifikavimo išlaidoms padengti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar kokios kitos institucijos?
 
Atsako Švietimo konsultantas Romas Turonis
 
2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras patvirtino Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą, kuriame nustatė, kokie asmenys turi teisę dirbti mokytoju ir kokius kvalifikacinius reikalavimus jie turi atitikti. 
 
Remiantis šio aprašo 11 punktu, atitinkamas ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas gali vykdyti asmenys, įgiję išsilavinimą / specialybę ar baigę atitinkamą studijų programą. Mokytojai, kurie moko tam tikro dalyko, ugdo pagal vieną ar kitą programą, bet neturi reikiamo išsilavinimo (nors yra įgiję kitą aukštąjį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją), gali mokyti to dalyko, jei šiuo metu studijuoja tą dalyko programą ar modulį.
 
Šio aprašo 6 punkte yra numatyti atvejai, kada Lietuvos Respublikoje išsilavinimą įgiję asmenys laikomi turintys pedagogo kvalifikaciją: 
 1. kai turi aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, ne mažesnį kaip 8 metų pedagoginio darbo stažą, išklausę ne mažiau kaip 320 valandų (12 studijų kreditų) pedagogikos, psichologijos ir dalyko didaktikos kursų; 
 2. kai turi aukštąjį išsilavinimą, ne mažesnį kaip 6 metų pedagoginio darbo stažą, išklausę ne mažiau kaip 240 valandų (9 studijų kreditus) pedagogikos, psichologijos ir dalyko didaktikos kursų; 
 3. kai turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo aukštojoje mokykloje stažą, išklausę ne mažiau kaip 160 valandų (6 studijų kreditus) pedagogikos, psichologijos ir dalyko didaktikos kursų; kai turi aukštąjį išsilavinimą ir nuosekliųjų ar nenuosekliųjų, nuolatinių ar ištęstinių studijų metu yra išklausę 1600 valandų (60 studijų kreditų) pedagogikos, psichologijos ir dalyko didaktikos dalykų, išlaikę šių dalykų įskaitas ar egzaminus.
Jeigu jūsų išsilavinimas ir išklausyti kursai atitinka šiuos kriterijus, mokytoju dirbti galėsite, jei studijuojate pagal atitinkamas ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo studijų programas. 
 
Minėtame LR švietimo ir mokslo ministro patvirtintame apraše nėra numatyta išimčių dėl mokytojų pavadavimo, todėl pavaduojančiam mokytojui taikomi tokie pat reikalavimai kaip dirbančiam nuolatos. 
 
Dėl papildomos kvalifikacijos įgijimo jums reiktų kreiptis į šalies universitetus. 
 
Nuoroda:
Atsakymas į panašų klausimą:


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje