Emokykla.lt
D.U.K.
2014-09-23 Ar auklėtojai dirbant meninio ugdymo pedagoge prilyginama jos turima vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija?
Ikimokyklinėje įstaigoje meno pedagoge dirba auklėtoja, turinti aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, 22 metų pedagoginio darbo stažą (dirbo auklėtoja), turi vyresniosios auklėtojos kvalifikacinę kategoriją. Ar auklėtojai dirbant meninio ugdymo pedagoge prilyginama jos turima kvalifikacinė vyresniosios auklėtojos kategorija ar ne? Ar ji turi naujai įgyti vyresniojo meno pedagogo kvalifikaciją? Jei prilyginama, ar ji gali siekti aukštesnės metodininko kvalifikacinės kategorijos dirbdama meno pedagoge? (Dirbanti auklėtoja įrašyta į programą siekti auklėtojo metodininko kvalifikacinės kategorijos.)
 
Atsako Švietimo konsultantas Romas Turonis
 
2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras patvirtino Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą, kuriame nustatyta, kokie asmenys turi teisę dirbti mokytoju ir kokius kvalifikacinius reikalavimus jie turi atitikti. Remiantis šio aprašo 17 punktu, meninio ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą gali mokyti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo mokytojas arba dalyko mokytojas, išklausęs ne mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo metodikos kursų. Jei auklėtoja yra išklausiusi tiek valandų kursų, ji gali dirbti meninio ugdymo mokytoja. 
 
Kvalifikacinės kategorijos suteikiamos pagal Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. ISAK-3216. Juose nėra numatyta, kad auklėtojos kvalifikacinė kategorija prilyginama meninio ugdymo mokytojo kvalifikcinei kategorijai. Vadinasi, pedagogė galės siekti vyresniosios meninio ugdymo mokytojos kvalifikacinės kategorijos, kai atitiks reikalavimus, numatytus atestacijos nuostatuose, o vyresniosios auklėtojos kategorija liks galioti. 
 
Nuorodos:


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje