Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
D.U.K.
2014-09-17 Ar teisėtai elgiasi direktorė siųsdama dirbti ikimokyklinio ugdymo įstaigoje susirgus auklėtojai kitus nekvalifikuotus šiai specialybei darbuotojus, pavyzdžiui, sekretorę, logopedą, ūkio dalies vedėją ir t. t.?
Atsako Švietimo konsultantas Romas Turonis
 
Prieš pradedant darbuotojui dirbti, darbdavys privalo sudaryti su darbuotoju darbo sutartį. Remiantis Darbo kodekso 95 straipsnio 1 dalimi, kiekvienoje darbo sutartyje šalys privalo sulygti dėl būtinųjų sutarties sąlygų: darbuotojo darbovietės (įmonės, įstaigos, organizacijos, struktūrinio padalinio ir kt.) ir darbo funkcijų, t. y. dėl tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbo arba tam tikrų pareigų.
 
Remiantis Darbo kodekso 119 straipsniu, darbdavys neturi teisės reikalauti, kad darbuotojas atliktų darbą, nesulygtą darbo sutartyje. Dėl papildomo darbo ar pareigų turi būti sutarta ir tai turi būti aptarta darbo sutartyje.
 
Vadinasi, be susitarimo pavaduoti kito darbuotojo neleidžia teisinės normos.
 
Antra vertus, dirbti auklėtoju ikimokyklinio ugdymo įstaigoje turi teisę asmuo, atitinkantis kvalifikacinius reikalavimus, kuriuos patvirtino švietimo ir mokslo ministras 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše. Vadinasi, jei sekretorė, logopedas ar ūkio dalies vedėjas neturi reikiamos kvalifikacijos, tai pavaduoti auklėtojos neturi teisės.
 
Žinoma, ikimokyklinio ugdymo įstaigos gyvenime pasitaiko atvejų, kai kvalifikuoto darbuotojo, kuris galėtų pavaduoti ūmiai susirgusį auklėtoją, tuo metu tiesiog nėra. Tuo atveju kelias valandas prižiūrėti vaikus davę sutikimą gali ir kiti ikimokyklinės įstaigos darbuotojai. Vaikus gali laikinai prižiūrėti ir pats direktorius ar jo pavaduotojas.
 
Nuorodos:
 


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje