Emokykla.lt
D.U.K.
2014-09-16 Dirbu direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir muzikos mokytoja. Ar mano maksimalus darbo krūvis su papildomomis valandomis gali būti didesnis nei 36 val.?
Dirbu direktoriaus pavaduotoja ugdymui 0,25 etato, t. y. 10 valandų. Visą kitą laiką dirbu muzikos mokytoja. Koks maksimalus darbo krūvis man gali būti tarifikuojamas? Ar mano maksimalus darbo  krūvis su papildomomis valandomis gali būti didesnis nei 36 val.?
 
Atsako Švietimo konsultantas Romas Turonis
 
Darbo kodekso 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarką nustato LR Vyriausybė. 2003 m. rugsėjo 30 d. LR Vyriausybė  nutarimu Nr. 1195 patvirtino darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarką. Šioje tvarkoje mokyklų vadovams ir jų pavaduotojams nėra numatytas sutrumpintas darbo laikas. Jie dirba visą darbo laiką – 40 valandų per savaitę. 
 
Pagal Darbo kodekso 144 straipsnio 5 dalį, darbuotojų, dirbančių ne vienoje darbovietėje arba vienoje darbovietėje, bet pagal dvi ar daugiau darbo sutarčių, darbo dienos trukmė negali būti ilgesnė kaip dvylika valandų. Vadinasi, darbuotojas gali dirbti 36 valandas per savaitę mokytoju ir dar 24 valandas nepedagoginį darbą. Išimties atvejus LR švietimo ir mokslo ministras nustatė 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2668. 
 
Teisės aktais nėra aiškiai reglamentuota, kiek gali būti papildomai tarifikuojama pamokų mokyklos vadovui ar jo pavaduotojui, kai jie dirba visą ar ne visą darbo laiką (išskyrus numatytas kontaktines valandas Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos apraše ir minėtą Darbo kodekso 144 straipsnyje apribojimą).
 
Todėl reiktų vadovautis Darbo kodekso 4 straipsnio 4 dalies nuostata, kad darbo teisinių santykių subjektai patys susitarimo būdu gali nustatyti tarpusavio teises ir pareigas. Šie subjektai turi vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. Vadinasi, jei mokyklos vadovui ar jo pavaduotojui tarifikuojamos papildomos pamokos, o šalia dirbančiam mokytojui jų nebelieka, tai minėti principai pažeisti ir mokytojas gali inicijuoti individualų darbo ginčą. 
 
Nuorodos:


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje