Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
D.U.K.
2014-06-04 Kokiu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu turėtų būti skaičiuojamas atlyginimas lopšelyje-darželyje dirbantiems sveikatos priežiūros specialistams?
Kokiu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (1993-07-08, Nr. 511 ar 2012-12-19, Nr. 1555) turėtų būti skaičiuojamas atlyginimas lopšelyje-darželyje dirbantiems sveikatos priežiūros specialistams (masažuotojams, slaugytojoms)? Pagal kokią pareigybę – sveikatos priežiūros specialistų ar kitų švietimo darbuotojų – šiems specialistams turėtų būti skaičiuojamas atlyginimas? 
 
2014-06-04
 
Atsako švietimo konsultantas Romas Turonis
 
Remiantis LR Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 36 straipsniu, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklose turi būti sudarytos sąlygos vaikų sveikatai išsaugoti ir stiprinti, vaikų sveikatos priežiūrai užtikrinti. Vaikų sveikatos sauga įgyvendinama  užtikrinant visiems vaikams tinkamą sveikatos priežiūrą.  Vyriausybė tvirtina Vaikų sveikatos stiprinimo programą, numatančią vaikų aplinkos sveikatinimo priemones, sveikatos ugdymą, ligų ir traumų profilaktiką bei kontrolę.
 
Vykdydamas Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse 2007−2010 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1228 (Žin., 2007, Nr. 122-5007), priedo ,,Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse 2007−2010 metų programos įgyvendinimo priemonės“ 3.7 ir 3.8 punktus, 2009 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V-58, LR Sveikatos apsaugos ministras patvirtino Sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašą ir Vaikų sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose rekomendacijas.
 
Remiantis Sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašo 8 punktu, yra rekomenduojami sveikatos priežiūros specialistų pareigybių Įstaigose normatyvai.
 
Šioje tvarkoje nėra numatyta šių specialistų darbo apmokėjimo tvarka, todėl reikėtų vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Žin., 1993, Nr. 28-655; 2012, Nr. 86-4504) 1 priedu ir taikyti numatytus sveikatos priežiūros specialistams koeficientus.
 
Remiantis Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 4 punktu, įstaigos vadovo pavaduotojams, struktūrinių padalinių vadovams, jų pavaduotojams ir kitiems darbuotojams tarnybinių atlyginimų arba tarifinių atlygių koeficientus įstaigos vadovas nustato suderinęs su darbuotojų atstovais.
 
Jei kyla diskusijų, kuriuos koeficientus nustatyti, reikėtų vadovautis Darbo kodekso 11 straipsnio 2 dalimi, kurioje numatyta, jog tuo atveju, kai tarp norminių darbo teisės aktų nuostatų yra prieštaravimų, taikoma darbuotojui naudingesnė nuostata.
 
Nuorodos: 


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje