Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
D.U.K.
2014-06-02 Iki perkvalifikavimo studijų pabaigos liko vieneri metai. Ar gali mane perkelti į kitas pareigas be mano sutikimo?
Dirbu mokytoja ugdymo įstaigoje. Iki perkvalifikavimo studijų pabaigos liko vieneri metai. Ar gali ugdymo įstaigos vadovas atimti mano pamokas ir atiduoti kitam specialistui, motyvuodamas ŠMM įsakymuDėl Kvalifikcinių reikalavimų mokytojams...“? Ar gali mane perkelti į kitas pareigas be mano sutikimo?
 
2014-06-02
 
Atsako Švietimo konsultantas Romas Turonis
 El. p. romasturonis@gmail.com   
 
Nuo 2013 metų liepos 10 d.  įsigaliojo švietimo ir mokslo ministro įsakymas, pakeičiantis Kvalifikacinių reikalavimų aprašo 16 punktą, kuris būtų neleidęs nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. dirbti mokytojams, nebaigusiems mokomąjį dalyką atitinkančių programų.
 
Papildytas pats 16 punktas, įtraukiant daugiau atvejų, kai asmuo gali dėstyti, o šio punkto įsigaliojimas atidėtas iki 2014 m. rugsėjo 1 d. 
 
Naujoji redakcija:
„Papildau šiuo 16 punktu:
„16. Dirbti mokytoju pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas gali asmuo, įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, turintis pedagogo kvalifikaciją (neturintis jos privalo įgyti per 2 metus nuo darbo mokytoju pradžios) ir baigęs mokomąjį dalyką / ugdymo programą, atitinkančią studijų arba dalyko / pedagoginės specializacijos modulio programą, arba pagal aprašo 9 punktą laikomas mokomojo dalyko / srities specialistu.“
 Išdėstau 2 punktą taip:
„2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.2.7 punktas įsigalioja 2014 m. rugsėjo 1 d.“
 
Vadinasi, formaliai ugdymo įstaigos vadovas gali nuo 2014 m. rugsėjo 1 dienos nebeskirti pamokų to dalyko, kurio specialistu jūs nelaikomas. Tačiau visada yra geranoriškumo principai ir tarimosi galimybės. Patarčiau kalbėtis su vadovu, parodyti jūsų perkvalifikavimo rezultatus, patikinti, kad per metus baigsite studijas. Pokalbyje galima rasti abiem pusėms priimtiną sprendimą. 
 
Kadangi nuo rugsėjo 1 dienos vadovaujantis kvalifikaciniais reikalavimais nebus leidžiama dėstyti mokytojams, nebaigusiems mokomąjį dalyką atitinkančių programų, tai įstaigos vadovas turės teisę pasiūlyti jums dirbti pakeistomis darbo sutarties sąlygomis, t. y. perkelti į kitas pareigas. Tačiau Darbo kodekso 120 straipsnyje numatyta, kad šiuo atveju vadovas privalo gauti jūsų raštiką sutikimą. Jums nesutikus eiti kitas pareigas, jūs būsite atleista pagal Darbo kodekso 129 straipsnį. 
 
Nuorodos:


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje