Emokykla.lt
D.U.K.
2014-04-01 Ar mokytojas turi teisę žinoti, kiek jam priklauso šių lėšų kvalifikacijai tobulinti?
Ar mokinio krepšelyje numatyta dalis mokytojų kvalifikacijai tobulinti turi būti bendrai naudojama (tik vadovui leidus), ar kiekvienas mokytojas turi teisę pats rinktis seminarus ir žinoti, kiek jam priklauso šių lėšų?
 
2014-04-01
 
Atsako Švietimo konsultantas Romas Turonis
 El. p. romasturonis@gmail.com   
 
Teisės aktais nėra numatyta, kaip mokykloje ar ikimokyklinėje įstaigoje naudojamos kvalfikacijai skirtos lėšos. Dėl šių lėšų švietimo įstaigoje turi būti sutarta.
 
LR švietimo įstatymo 59 straipsnio 5 dalies 3 punkte nustatyta, kad švietimo įstaigos vadovas atsako už demokratinį švietimo įstaigos valdymą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą. Remdamiesi Darbo kodekso 4 straipsniu, darbavys ir darbuotojai tarpusavio santykius gali nustatyti susitarimo būdu.
 
Vadinasi, dėl kvalifikacijai skirtų lėšų galima sutarti kolektyvinėje sutartyje, darbo tvarkos taisyklėse, atskiroje kvalifikacijos lėšų panaudojimo tvarkoje ar kitame vietiniame teisės akte. Galima priimti mokytojų tarybos sprendimą.
 
Jei švietimo įstaigoje veikia profesinė sąjunga ar darbo taryba, tai vadovaudamasi Darbo kodekso 22 str. 1 dalies 2 punktu ji turi teisę teikti pasiūlymus darbdaviui dėl darbo organizavimo įstaigoje. Vadinasi, gali parengti pasiūlymą, kaip turi būti naudojamos lėšos kvalifikacijai tobulinti. Darbo kodekso 23 str. 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad darbdavys – švietimo įstaigos vadovas – per vieną mėnesį privalo išnagrinėti profesinės sąjungos ar darbo tarybos pasiūlymus ir motyvuotai raštu į juos atsakyti.
 
Nuorodos:


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje