Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
D.U.K.
2014-03-25 Ar nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. privačiame darželyje galiu dirbti auklėtojos padėjėja, jei turiu pedagoginį išsilavinimą, tačiau neturiu ikimokyklinio ugdymo pedagogės kvalifikacijos?
Ar nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. privačiame darželyje galiu dirbti auklėtojos padėjėja, jei turiu pedagoginį išsilavinimą (anglų k.), tačiau neturiu ikimokyklinio ugdymo pedagogės kvalifikacijos, o klasei vadovauja ikimokyklinio ugdymo pedagogo išsilavinimą turintis specialistas (su juo klasėje dirbame dviese tuo pačiu darbo grafiku)? Tuo atveju, jeigu negaliu, kaip pasikeistų situacija, jei rugsėjo 1 d. pradėčiau studijuoti ikimokyklinį ugdymą? Ar tokiu atveju galėčiau toliau eiti auklėtojos padėjėjos pareigas?
 
2014-03-25
 
Atsako Švietimo konsultantas Romas Turonis
 El. p. romasturonis@gmail.com   
 
Pareigybinį pedagogo padėjėjo (toliau – padėjėjas) aprašą parengia ikimokyklinės įstaigos vadovas, vadovaudamasis steigėjo nuostatomis. Paprastai pedagogo padėjėjas turi būti įgijęs vidurinį išsilavinimą, mokėti valstybinę lietuvių kalbą, gebėti bendrauti su globotiniais ir jų tėvais, (globėjais, rūpintojais), auklėtoju ir kitais specialistais. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakyme „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, aprašo“ auklėtojų padėjėjai nėra aptariami. Todėl nuo 2014 m. rugsėjo 1 dienos padėjėjų teisinė padėtis nesikeis.
 
Tačiau privačios ikimokyklinės įstaigos steigėjas ar vadovai gali pasitvirtinti papildomus reikalavimus auklėtojų padėjėjams. Todėl reikėtų pasiteirauti įstaigos vadovų, kurie turėtų paaiškinti, kokie yra reikalavimai ir ar jie nekis.
 
Nuoroda:
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymas ,,Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V-1485 ,,Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 506 ,,Dėl Kvalifikacinių reikalavimų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, aprašo tvirtinimo pakeitimo“: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453277&p_query=&p_tr2=2


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje