Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
D.U.K.
2014-03-25 Kas nustato pareigybių skaičių, darbo krūvį darželiuose?
Mūsų darželyje pagal etatų sąrašą numatyta 2,25 virėjo. Bet direktorė nori sumažinti 0,25 etato. Ar gali ji tai padaryti? Gal yra LR normatyviai, aktai, dokumentai, kurie reglamentuoja darbo krūvį, pareigybių skaičių darželiuose? Jeigu ne, tada kas turi parengti ir kokiu dokumentu remdamasis?
 
2014-03-25
 
Atsako Švietimo konsultantas Romas Turonis
 El. p. romasturonis@gmail.com   
 
Lietuvos Respublikos darbo kodekse nėra vartojama sąvoka „etatas“, tačiau bendrąja prasme etatas yra suprantamas kaip nuolatinės pareigos, tarnybos vieta ir mokamas nustatytas atlyginimas, kurie numatyti įstaigos ar organizacijos biudžete.
 
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų etatų normatyvus tvirtina savivaldybės. Pavyzdžiui, Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams leidžiama keisti nustatytų pareigybių etatus, neįsteigiant naujų pareigybių ir neviršijant metams patvirtinto darbo užmokesčio fondo. 
 
Taip pat pažymėtina, kad vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsniu, švietimo įstaigos vadovas atsako už demokratinį švietimo įstaigos valdymą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, skaidriai priimamus sprendimus.
 
Remiantis Darbo kodekso 23 str. 1 d. 2 p., darbdavys privalo prieš priimdamas sprendimus, galinčius turėti įtakos darbuotojų teisinei padėčiai, konsultuotis su darbuotojų atstovais. Darbuotojų atstovai – tai profesinė sąjunga arba darbo taryba. Darbuotojų atstovai turi teisę teikti pasiūlymus darbdaviui dėl darbo organizavimo įmonėje.
 
Vadinasi, jei įstaigoje veikia profesinė sąjunga ar išrinkta darbo taryba, dėl etatų struktūros turi vykti konsultacijos ir derybos. Jei darbuotojų atstovų nėra, direktorius turi teisę priimti sprendimus vienasmeniškai ir nustatyti etatų struktūrą vadovaudamasis savivaldybės sprendimu.
 
Nuorodos:


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje