Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
D.U.K.
2014-02-19 Ar galima ikimokyklinio ugdymo auklėtoją įtraukti į atestacijos programą vyresniosios auklėtojos kategorijai įgyti, jei dar neįgytas diplomas?
Ar gali mane įtraukti į atestacijos programą vyresniosios auklėtojos kategorijai įgyti, jei dar neturiu diplomo (liko studijuoti 5 mėn.). Darželio direktorės pavaduotoja ugdymui manęs neįtraukė į 2015 metų atestacijos programą, motyvuodama tuo, kad neturiu pedagogo diplomo. Tačiau aš skaičiau nuostatus, ten rašoma, kad turint aukštąjį išsilavinimą (o aš jį turiu, tik ne pedagoginį), galima pretenduoti. 
 
2014-02-19
 
Atsako švietimo konsultantas Romas Turonis
 El. p. romasturonis@gmail.com   
 
Remiantis Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų, patvirtintų LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. ISAK-3216, 28.2 punktu, atestacijos komisijos funkcija yra pagal per metus pateiktus mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų prašymus kasmet rengti ir, suderinus su institucijos vadovu, mokyklos taryba, mokytojų taryba, darbuotojų atstovais, teikti steigėjui / valdymo organui tvirtinti trejų metų (sudaromą slenkamuoju principu) atestacijos programą.
 
Vadinasi, darželio diretktorės pavaduotoja ugdymui, vienasmeniškai priimdama sprendimą neįrašyti jūsų į atestacijos programą, pažeidė atestacijos nuostatus. Patarčiau raštu kreiptis į atestacijos komisiją, kad ji priimtų sprendimą dėl jūsų ketinimo atestuotis. Komisija turėtų jus įtraukti į programą su sąlyga, kad įgysite diplomą. Jei jums nepavyktų sėkmingai baigti studijų, atestacijos komisija turėtų teisę jus iš programos išbraukti.   
 
Švietimo įstatymo 48 str. 1 d. 2 punkte nustatyta, kad dirbti mokytoju turi teisę asmuo, įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, – pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas; asmenys per 2 metus nuo darbo mokytoju pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo programas pradžios privalo įgyti pedagogo kvalifikaciją.
 
Nuorodos:


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje