Emokykla.lt
D.U.K.
2014-02-07 Steigiamo darželio inventorių planuojame gauti iš įvairių šaltinių. Kokius dokumentus dėl šio inventoriaus reikia pateikti, kad nebūtų pažeisti higienos reikalavimai? Ar būtina turėti sertifikuotų gamintojų baldus?
Mes steigiame privatų ne pelno siekiantį Valdorfo pedagogikos vaikų darželį. Iškilo klausimas dėl darželio inventoriaus ir jo dokumentacijos – inventorių planuojame gauti iš įvairių šaltinių: jį pirksime, gauname dovanų, kai ką patys gaminsime, naudosimės jau esančiais patalpoje baldais. Kokius šios inventoriaus dokumentus turime pateikti, kad gautume leidimą-higienos pasą? Ar mums būtina turėti sertifikuotų gamintojų baldus? 
 
2014-02-07
 
Dėl lauko žaidimo aikštelių įrengimo skaitykite „Kokie įrenginiai tinka vaikų lauko žaidimų aikštelei?“.
Be to, jei savo veiklą vykdysite kaip ikimokyklinio ugdymo įstaiga ir registruosite vaikus Mokinių registre, gausite Mokinio krepšelį, apie kurio panaudojimą žaidimų įrangai galite paskaityti čia:
 
Reikalavimai ikimokyklinio ugdymo įstaigos aplinkai yra nurodyti LIETUVOS HIGIENOS NORMOJE HN 75:2010 „ĮSTAIGA, VYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“. 
 
Plačiau klausimą paprašėme pakomentuoti Vilniaus visuomenės sveikatos centrą. Į klausimą atsako Vilniaus visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiasis specialistas Jonas Valuta:
 
Vilniaus visuomenės sveikatos centras išnagrinėjo Jūsų keliamus klausimus ir pagal kompetenciją teikia atsakymus.
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma) 39 punktu, įstaigoje visi įrenginiai ir baldai turi būti saugūs, tvarkingi, pritaikyti vaikams pagal jų ūgį, amžiaus ypatumus.
 
Higienos normos 23 punktas numato, kad visi sklype / teritorijoje esantys įrenginiai turi būti saugūs, t. y. patikimai pritvirtinti, išdėstyti saugiu atstumu, turi atitikti vaikų amžių ir ūgį, ugdymo poreikius.
 
Remiantis Higienos normos 45 punkto reikalavimais, svarbu, kad vaikai miegotų jų ūgį atitinkančiose lovose kietu pagrindu arba ant jų ūgį atitinkančių čiužinių, kurių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 7 cm. Atsižvelgiant į vaiko amžių ir lovos aukštį, turi būti įrengiamos saugos priemonės, kad vaikas neiškristų. Lovos skirtos vaikams iki 1,5 metų amžiaus turi būti su sienelėmis.
 
Higienos normos 78 punktas nurodo, kad žaislai neturi kelti pavojaus vaikų sveikatai ar rizikos juos nuryti, įkvėpti ar susižeisti jais palietus odą, gleivinę, akis. Žaislai turi atitikti vaikų amžių, būti švarūs.
Higienos normoje rasite reikalavimus specialiųjų poreikių turintiems vaikams (sutrikusios klausos ar regėjimo) bei kitus patalpų įrengimo ir sklypo, patalpų, įrenginių, inventoriaus, žaislų priežiūros reikalavimus.
 
Valstybinė ne maisto produktų inspekcija (toliau – Inspekcija) prie Ūkio ministerijos įgyvendina ne maisto gaminių ir paslaugų (toliau – ne maisto produktų) rinkos priežiūros srities politiką ir dalyvauja įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką ne maisto produktų srityje. Inspekcija prižiūri, ar į rinką tiekiami ne maisto produktai (žaislai, baldai, baldinės medžiagos ir k.t.) atitinka ne maisto produktų saugą, kokybę, ženklinimą, atlieka ne maisto produktų saugos, kokybės ekspertizes, bandymus ir (ar) tyrimus, analizuoja ne maisto produktų saugą, kokybę, ženklinimą, taip pat pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis bei teikia jiems informaciją priskirtais klausimais, t.y. apie rinkoje esančius ar galinčius į ją patekti pavojingus ne maisto produktus, išduoda potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros licencijas.Todėl Jums rūpimais klausimas dėl žaislų, baldų ir kitų ne maisto produktų atitikties saugos reikalavimams, galite kreiptis į šią Inspekciją.
Labai daug gaminių yra importuojama iš ne ES šalių, ypač iš pietryčių Azijos, todėl rinkoje pasitaiko nesaugių žaislų, tokių kaip žaislinės svaidyklės su kamuoliukais, gaudyklės su prilimpančiais kamuoliais, guminių žaislų rinkiniai, skysčio pripildyti kamuoliukai.
 
Žaislų ir vaikų naudojamų daiktų, žaidimų aikštelių, sporto ir aktyvaus poilsio įrangos ir įrenginių saugos reikalavimus rasite standartuose, kurie yra Lietuvos standartizacijos departamento tinklalapyje.
 


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje