Emokykla.lt
D.U.K.
2014-01-30 Ar teisėti buvo direktorės veiksmai verčiant rašyti prašymą priimti vaiką į lopšelį metais vėliau ir nuo kokio amžiaus priima vaikus į lopšelį-darželį? Kokia priklauso teisė į pirmumą, jei žmona turi neįgalumą 35 proc., darželis priklauso pagal gyvenamąją vietą Jonavoje, ir šeimoje trys vaikai?
Gyvename Jonavoje, turim tris vaikučius. Kai registravome trečią vaiką į darželį, jam buvo kelios savaites, tačiau darželio direktorė pasakė, kad nuo 2014 m. rugsėjo negali priimti vaiko, nes jam bus 1 metai ir 6 mėnesiai, o nuo 2015 m. rugsėjo gal bus galima, versdama rašyti prašymą priimti vaiką nuo 2015 metų. Pirmasis vaikas pradėjo lankyti tą patį darželį 1 metų ir 10 mėn. amžiaus, kitas vaikas - 2 metų ir 2 mėnesių. Ar teisėtai direktorė reikalavo rašyti prašymą nuo 2015 metų rugsėjo, ir nuo kokio amžiaus priima vaikus į lopšelį-darželį? Suprantu, kad turime teisę į pirmumą, nes žmona turi neįgalumą 35 proc., darželis priklauso pagal gyvenamąją vietą ir turime tris vaikus.
 
2014-01-30
 
1. Ar teisėti buvo direktorės veiksmai verčiant rašyti prašymą priimti vaiką į lopšelį metais vėliau ir nuo kokio amžiaus priima vaikus į lopšelį-darželį (norima vesti į lopšelį nuo 1 metų ir 6 mėnesių)?
 
Švietimo įstatyme pasakyta: „3. Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo gimimo, iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis arba pradinis ugdymas.“ Taigi, priimti į darželį galima vaikus nuo gimimo, tačiau įstaiga turi turėti tam amžiui pritaikytas grupes. Priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą tvarką nustato savivaldybė pagal Lietuvos higienos normos HN 75:2008 „Ikimokyklinio ugdymo mokykla: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nuostatus. Pagal šią higienos normą ugdymo grupės formuojamos iš to paties arba įvairaus amžiaus vaikų: grupėse iki 1 metų amžiaus – ne daugiau kaip 6 vaikai, nuo 1 iki 1,5 metų– ne daugiau kaip 10 vaikų, nuo 1,5 iki 3 metų – ne daugiau kaip 15 vaikų ir t.t. 
Taigi, Jums reikėtų pasidomėti, ar norimas lankyti darželis tais metais turės grupę vaikams nuo 1,5 iki 3 metų. Jei turės, įstaiga turi registruoti Jus į norinčiųjų sąrašą. 
Nuo 2013 m. vaikų priėmimas į Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigas atliekamas centralizuotai. Savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr.1 TS-15 tėvai prašymus priimti vaikus į Įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes pateikia užpildydami elektroninę prašymo formą, esančią savivaldybės tinklalapyje www.jonava.lt arba prašymą raštu pateikia bet kurios Įstaigos vadovui. Tėvų prašymai priimami ir elektronine programa registruojami nuolat. 
Čia rasite Centralizuoto vaikų priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą: http://www.jonava.lt/lt/ikimokyklinis-ugdymas.
 
2. Kokia priklauso teisė į pirmumą, jei žmona turi neįgalumą 35 proc., darželis priklauso pagal gyvenamąją vietą, ir šeimoje trys vaikai?
 
Minėtame Centralizuoto vaikų priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos apraše (http://www.jonava.lt/lt/ikimokyklinis-ugdymas) numatyta, kad priimant asmenų prašymus dėl priėmimo į grupę yra sudaromi du sąrašai: pagal prašymų pateikimo datą ir pagal pirmumo teisę suteikiančias priežastis.
Eilės sudaromos atsižvelgiant į: prašymo pateikimo datą; pirmumo teisę suteikiančias priežastis – trys vaikai iš sąrašo pagal prašymo pateikimo datą ir vienas vaikas iš sąrašo pagal pirmumo teisę suteikiančias priežastis. 
Taigi, pirmenybės teisė Jūsų vaikui priklauso pagal punktus 12.4 ir 12.8 (jei bent vienas brolis ar sesė dar lanko darželį).
Dokumente nurodoma:
„12. Priimant vaikus pirmenybė teikiama: 
12.1. vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ir/ar pedagoginė psichologinė tarnyba nustatė didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių lygį ir rekomendavo specialųjį ugdymą mokyklos-darželio „Bitutė“ specialiosiose grupėse.
12.2. vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ir/ar pedagoginė psichologinė tarnyba nustatė didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių lygį ir rekomendavo specialųjį ugdymą arba turintiems gydytojo oftalmologo pažymą vaikų lopšelio-darželio „Lakštingalėlė“ specialiosiose grupėse;
12.3. vaikams iš socialinės rizikos šeimų;
12.4. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų;
12.5. vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (jeigu vienas iš tėvų yra miręs, teismo sprendimu nenustatyta tėvystė, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu arba atlieka laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose, vienam iš tėvų neterminuotai apribota valdžia);
12.6. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) turi ne didesnį kaip 40 procentų darbingumo lygį;
12.7. vaikams, kurių vienas iš tėvų yra mokinys arba studentas ir mokosi dieniniame skyriuje;
12.8. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią Įstaigą;
13. Vaikai, kuriems Savivaldybės Vaiko gerovės komisijos nutarimu skirtas privalomas ikimokyklinis ir/ar priešmokyklinis ugdymas, einamaisiais metais įvaikinti ar globojami vaikai, vaikai iš Pabėgėlių priėmimo centro į grupes priimami be eilės.“


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje