Emokykla.lt
D.U.K.
2013-12-16 Kur kreiptis, jei matai, kad tėvai muša vaikus?
Atsakymas parengtas pagal  Įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informaciją (žr. http://www.vaikoteises.lt/print.php?lang=1&sid=108&tid=330).
 
Smurtas prieš vaikus – visos seksualinės prievartos, apleistumo ar aplaidžios vaiko priežiūros, kitokio jo išnaudojimo fizinio ir/ar emocinio blogo elgesio, sukeliančio faktinę ar potencialią žalą vaiko sveikatai, išlikimui, raidai ar orumui, formos.

KUR KREIPTIS, JEI VAIKAS PATYRĖ SMURTĄ, ARBA ĮTARIAMA, KAD JIS PATYRĖ SMURTĄ? 
Kreipkitės į: 
 • Policiją, 
 • Vaiko teisių apsaugos skyriaus (tarnybos) specialistus, 
 • Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigą, 
 • Medicinos įstaigą (ligoninę, polikliniką), 
 • Mokyklos socialinį pedagogą arba psichologą, 
 • Vaiko dienos centrus, 
 • Pagalbos telefonu linijas. 
Svarbu atsiminti, kad kiekvienas žinantis ar įtariantis, kad vaikas patiria ar yra patyręs smurtą, privalo pranešti atitinkamai institucijai. Tai – pilietinė pareiga, už kurios nevykdymą numatyta baudžiamoji atsakomybė. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas numato bausmes (viešieji darbai, bauda, areštas arba laisvės atėmimas), jeigu nepranešama apie padarytą ar daromą nusikaltimą, grėsmę kito asmens sveikatai ar gyvybei. 
 
KAS TEIKIA PAGALBĄ SMURTĄ PATYRUSIAM VAIKUI IR JO ŠEIMAI? 
Lietuvoje smurtą patyrusiems vaikams pagalbą organizuoja savivaldybės. 
Smurto prieš vaikus atvejais pagalbą vaikui ir jo šeimai gali suteikti įvairių sričių ir institucijų specialistai: 
 • vaiko teisių apsaugos skyriai (tarnybos); 
 • teisėsaugos institucijos; 
 • medicininės įstaigos (vaikų pediatrai, socialiniai darbuotojai, psichologai, ginekologai); 
 • seniūnijų socialiniai darbuotojai; 
 • mokyklose ar globos įstaigose dirbantys socialiniai pedagogai bei psichologai; 
 • nevyriausybinėse organizacijose dirbantys specialistai;
 • specializuotos pagalbos centrai. 
Smurto prieš vaikus atveju savivaldybėse dažniausiai organizuojama socialinių darbuotojų pagalba, kompleksinė specialistų pagalba ir teikiamos psichologinės pagalbos paslaugos. Su smurtą patyrusiais vaikais ir jų šeimomis dirba ir mokyklų socialiniai pedagogai. 
Dėl pagalbos konkrečiu atveju prašome kreiptis į gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos skyrių (tarnybą).


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje