Emokykla.lt
D.U.K.
2013-11-05 Ką daryti tėvams, jei pastebime, kad ugdomasis darbas su vaikais priešmokyklinėje grupėje nevyksta?
Ar Švietimo skyrius vykdo ugdymo kokybės kontrolę darželiuose tiesiogiai, ar tik susipažįsta skaitydamas ugdymo programas ir auklėtojo dienyną? Ką daryti tėvams, jei pastebime, kad ugdomasis darbas su vaikais nevyksta net priešmokyklinėje grupėje, o pokalbio metu auklėtoja įžūliai meluoja apie vykdomas veiklas, nors vaikai paliekami „saviauklai“ ir „saviugdai“? 
 
2013-11-05
 
Atsako švietimo konsultantas Romas Turonis
 
Remdamosi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 60 straipsniu, mokyklos (ikimokyklinės įstaigos) savivaldos institucijos kolegialiai svarsto mokyklos veiklos ir finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą mokyklos įstatuose, priima sprendimus, daro įtaką vadovo priimamiems sprendimams, atlieka visuomeninę mokyklos (ikimokyklinės įstaigos) valdymo priežiūrą. 
 
Mokyklos (ikimokyklinės įstaigos) taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Už savo veiklą mokyklos taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams. Be to, mokykloje (ikimokyklinėje įstaigoje) gali veikti ir kitos mokyklos savivaldos institucijos (mokytojų, mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų)).
 
Vadinasi, ikimokyklinės įstaigos taryboje galima svarstyti ir priimti sprendimus, kaip spręsti tėvų iškeltą klausimą. Tėvai galėtų inicijuoti auklėtojos veiklos stebėjimą.
 
Be to, tėvai turi teisę deleguoti savo atstovus į įstaigos atestacijos komisiją, kuri turi teisę inicijuoti auklėtojos turimos kvalifikacinės kategorijos atitikties nustatymą.
 
Nuorodos: 


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje