Emokykla.lt
D.U.K.
2013-05-17 Kodėl vienuose darželiuose leidžiama be pateisinimo praleisti 3 (ar net 5) dienas, o kituose – ne?
Vaikas lanko Kauno darželį. Aš, mama, esu bedarbė, vyras dirba. Norime išvažiuoti ir kelias dienas neleisti vaiko į darželį, tačiau, pasirodo, už tas dvi dienas mes privalome sumokėti, nes neturėsime pateisinamos pažymos. Kodėl vienuose darželiuose leidžiama be pateisinimo praleisti 3 (ar net 5) dienas, o kituose – ne?
 
 2013-05-17
 
Atsako teisininkė ekspertė Aušra Petrauskaitė
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1170 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“ nustatyta, kad užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose dydį nustato šių įstaigų steigėjas.
 
Remiantis šiuo LR Vyriausybės nutarimu, ikimokyklinės ugdymo įstaigos steigėjas tvirtina mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse mokėjimo tvarkos aprašą. Jis reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo, ugdymo reikmių tenkinimo mokesčių, lengvatų taikymo ir pateikiamų dokumentų lengvatoms priėmimo sąlygas ir tvarką.
 
Atsižvelgiant į tai, kad užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarką nustato šios įstaigos steigėjas, ji kiekvienoje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje gali būti skirtinga. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-83 yra patvirtintas „Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas“.” Šį aprašą galite rasti čia: http://svietimaskultura.kaunas.lt/index.php?3310635082
 
Apraše nustatyta, kad tėvai (globėjai) mokesčio nemoka, jeigu vaikas nelanko darželio šiais atvejais:
 • dėl vaiko ligos (pirmą dieną po ligus pateikus gydytojo pažymą);
 • tėvų (globėjų) kasmetinių atostogų metu (pateikus prašymą ir darbovietės pažymą);
 • vaiko vasaros atostogų metu (birželio–rugpjūčio mėnesiais), ne trumpiau kaip vieną savaitę (pateikus prašymą);
 • motinos (globėjos) nėštumo ir gimdymo atostogų metu, ne trumpiau kaip vieną savaitę (pateikus prašymą ir gydymo įstaigos pažymos kopiją);
 • tėvų (globėjų) nemokamų atostogų ar prastovų metu (pateikus prašymą ir darbovietės pažymą);
 • jeigu tėvai (globėjai) dirba pagal kintamą darbo grafiką (iki paskutinės mėnesio dienos pateikus prašymą bei darbo grafikus ar pažymas);
 • dėl ekstremalių įvykių ar esant 20°C šalčio ir žemesnei oro temperatūrai;
 • kai mokykla ar grupė uždaroma dėl remonto darbų, karantino, paskelbus epidemiją;
 • nelaimės šeimoje atvejais (artimųjų mirtis ir pan.), ne ilgiau kaip tris dienas.
Šios tvarkos turi laikytis visos ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kurių savininkas yra Kauno savivaldybė.
 
Nuoroda:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimas Nr. 1170 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=105878&p_query=&p_tr2=2


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje