Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
D.U.K.
2013-05-16 Kokių dokumentų reikia vaikui, keliaujant su vienu iš tėvų į užsienį?
2013-05-16
 
Atsako teisininkė ekspertė Aušra Petrauskaitė
 
Vadovaujantis 2002 m. vasario 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 302 patvirtintu Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašu, vaikui laikinai išvykstant į užsienio valstybę, nepriklausančią Šengeno erdvei, tuo atveju, kai vaikas vyksta su vienu iš tėvų, kito tėvo sutikimas nėra reikalingas.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, jei vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo jis vyksta į užsienio valstybę, pavarde, reikia turėti vaiko gimimo liudijimą.
 
Jeigu vaikas į užsienio valstybę, nepriklausančią Šengeno erdvei, ketina vykti vienas arba su jį lydinčiu asmeniu, bent vieno iš vaiko tėvų sutikimas (patvirtintas notaro) yra būtinas.
 
Jei vaikas laikinai vyksta į valstybę, priklausančią Šengeno erdvei, neatsižvelgiant į tai, su kuo vyksta vaikas, jis su savimi turi turėti tik asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 
Siekiant išvykti su vaiku į užsienio valstybę gyventi nuolat, yra būtinas ir kito tėvo sutikimas, nepaisant to, ar vaiko gyvenamoji vieta buvo nustatyta su Jumis. Sutikimas gali būti rašytinis, patvirtintas arba nepatvirtintas notaro (forma nėra nustatyta). Vaiko tėvo sutikime būtina numatyti bendravimo su vaiku tvarką, kurioje turėtų būti numatytos bendravimo sąlygos (telefonu, internetu, laikas, kada galima susisiekti, bendravimas atostogų metu, kelionės išlaidų apmokėjimas ir pan.), nustatant tokio bendravimo intensyvumą ir trukmę.
 
Nuorodos:
 1. 2002 m. vasario 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 302 patvirtintas Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašas: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=325265&p_query=&p_tr2=2
 2. Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos aprašas: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=296515&p_query=&p_tr2=


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje