Emokykla.lt
D.U.K.
2013-03-19 Tėvai nori, kad vaikas darželyje būtų paliekamas tik ugdomajai veiklai, t. y. 4 val. neteikiant jam maitinimo. Darželio nuostatuose patvirtinta, kad vaikai gali lankyti darželį skiriant vaikams vieną maitinimą. Kaip elgtis?
Tėvai nori, kad vaikas darželyje būtų paliekamas tik ugdomajai veiklai, t. y. 4 val. neteikiant jam maitinimo. Darželio nuostatuose patvirtinta, kad vaikai gali lankyti darželį skiriant  vaikams vieną maitinimą. Kaip elgtis?
 
2013-03-19
 
Atsako teisininkė-ekspertė Aušra Petrauskaitė
 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“nustato, kad, jei įstaigoje vaikų ugdymas vykdomas ilgiau nei 4 valandas, turi būti organizuojamas vaikų maitinimas. Vadinasi, jeigu vaikas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje bus ugdomas tik 4 valandas, remiantis šia higienos norma, maitinimas jam gali būti neteikiamas.
 
Kad būtų galima išsamiau atsakyti į Jūsų klausimą, turėtumėte nurodyti konkretų įstaigos nuostatų punktą. Jeigu ikimokyklinio ugdymo įstaigos nuostatuose nėra nustatyta, kad vaikas gali lankyti įstaigą tik teikiant jam maitinimą, vadovaujantis minėta higienos norma, vaikas darželyje gali būti ugdomas ne ilgiau kaip 4 valandas jam neteikiant maitinimo.
 
Nuorodos:


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje