Emokykla.lt
D.U.K.
2013-02-26 Mama nori pasiimti vaiką gyventi į užsienį, bet tėvas nesutinka duoti leidimo. Ką daryti?
Sveiki, esu išsiskyrusi su vyru jau 3 metus, teismo sprendimu vaiko globa paskirta man, vaiko mamai. Šiuo metu esu užsienyje, vaikas auga pas tėvą su jo tėvais pagal abiejų geranorišką sutikimą. Noriu pasiimti vaiką gyventi į užsienį, bet tėvas nesutinka duoti leidimo. Gal galite patarti,  ką man daryti?
 
2013-02-26
 
Atsako teisininkė ekspertė Aušra Petrauskaitė
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.156 straipsnio 2 dalimi, tėvai mūsų šalyje turi lygias teises ir lygias pareigas savo vaikams, nesvarbu, ar vaikas gimė susituokusiems, ar nesusituokusiems tėvams, jiems santuoką nutraukus, teismui pripažinus ją negaliojančia ar tėvams gyvenant skyrium. Už vaiko auklėjimą ir priežiūrą tėvai atsako bendrai ir vienodai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.159 straipsnio 2 dalis). Vadinasi, ir globos teisėmis (teise rūpintis vaiku, teise nustatyti vaiko gyvenamąją vietą) naudojasi abu tėvai bendrai ir vienodai, nepaisant to,  ar santuoka nutraukta ir vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su vienu iš tėvų.
 
Siekiant išvykti su vaiku į užsienio valstybę gyventi nuolat, yra būtinas ir kito tėvo sutikimas, neatsižvelgiant į tai, ar vaiko gyvenamoji vieta buvo nustatyta su Jumis. Sutikimas gali būti rašytinis, patvirtintas arba nepatvirtintas notaro (forma nėra nustatyta). Vaiko tėvo sutikime būtina numatyti bendravimo su vaiku tvarką, kurioje turėtų būti numatytos bendravimo sąlygos (telefonu, internetu; laikas, kada galima susisiekti; bendravimas atostogų metu; kelionės išlaidų apmokėjimas ir pan.), nustatant tokio bendravimo intensyvumą ir trukmę.
 
Jeigu tėvams nepavyksta susitarti dėl vaiko gyvenamosios vietos ar dėl kitų su vaiku susijusių klausimų, jiems siūloma kreiptis į gyvenamosios vietos vaiko teisių apsaugos skyrių (tarnybą), kurio specialistai padėtų surasti abiem tėvams priimtiną sprendimą.
 
Jeigu išties nėra galimybės gauti tėvo sutikimą, turėtumėte kreiptis į teismą dėl bendravimo su vaiku tvarkos pakeitimo. Teismas nustatys, kad, keičiantis vaiko gyvenamosios vietos valstybei, bendravimo tvarkos, pavyzdžiui, kas antrą savaitgalį, neįmanoma įvykdyti, todėl ji keičiama į atostogų metą ar pan.
 
Nuorodos:
 1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas: http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=430479
 2. Išsamią informaciją apie tai, ką reikėtų žinoti išvykstantiesiems gyventi arba dirbti į užsienį, galite rasti interneto svetainės www.vaikoteises.lt skyriuje „Tarptautinė apsauga“.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje