Emokykla.lt
D.U.K.
2013-02-25 Ar galima redaguoti prašymą dėl priėmimo į darželį, pasikeitus tėvų situacijai?
Esame užsiregistravę į darželį prieš pusantrų metų. Tuo metu prašyme nenurodėme jokių prioritetų, o šiuo metu buvome priversti prašyti socialinės paramos. Dėl to, kad esame socialiai remtini, priimant į darželį mums turėtų būti suteikta  pirmenybė patekti į jį. Telefonu teiraujantis dėl minėtos aplinkybės direktoriaus pavaduotojos, ji pareiškė, kad redaguoti prašymo negalima. Ar tai gali būti teisinga, nes visai nelogiškai atrodo?
 
2013-02-25
 
Atsako teisininkė ekspertė Aušra Petrauskaitė
 
Švietimo įstatymo 29 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad priėmimo į valstybinę ir savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigą tvarką nustato savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas). Pažymėtina, kad dažniausiai valstybinių ikimokyklinio ugdymo įstaigų steigėja yra savivaldybė, todėl ji ir nustato minėtą tvarką.
 
Taigi, kiekvienoje miesto / rajono savivaldybėje yra patvirtinta vaikų priėmimo į savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka, kurioje yra numatytos konkrečios vaikų priėmimo į darželį sąlygos. Svarbu atkreipti dėmesį, kad kiekvienoje savivaldybėje galioja ir skirtinga prioriteto taikymo tvarka.
 
Pavyzdžiui, Vilniuje priimant vaikus į ikimokyklinio ugdymo grupes pirmenybė teikiama vaikams iš šeimų, kuriose auga 3 ir daugiau vaikų, taip pat vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų, ar kurių vienas iš tėvų turi ne daugiau kaip 40 proc. darbingumo lygio. Pirmumo teisę turi vaikai, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią įstaigą ir įstaigos darbuotojų vaikai. Iki šiol socialiai remtinų šeimų vaikams galiojusi pirmumo teisė nesuteikiama.
 
Jeigu, remiantis Jūsų gyvenamojoje savivaldybėje patvirtinta vaikų priėmimo į savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka, redaguoti pateikto prašymo negalima, galėtumėte pateikti naują prašymą priimti vaiką į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, kuriame nurodytumėte suteikiančias pirmumą priežastis.
 
Nuorodos:


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje