Emokykla.lt
D.U.K.
2013-02-01 Ar reikia mokėti už darželį, jei vaiko nevedėme dėl šalčių?
Rajono savivaldybės taryba nutarė, jog esant temperatūrai, žemesnei nei 20 laipsnių šalčio, privalu vaikus vesti į darželį. Antraip vis tiek turėsime už tą dieną, kurią nevedėme dėl šalčių, mokėti. Ar rajono taryba nepažeidė higienos normų įvesdama tokią tvarką?  
 
2013-02-01
 
Atsako teisininkė Aušra Petrauskaitė
 
Pažymėtina, kad anksčiau ikimokyklinio ugdymo įstaigoms taikytos higienos normos numatė, kad vaikai į ikimokyklinę įstaigą nevedami, kai oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20°C, tačiau 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ tokios nuostatos nėra.
 
Minėtoje higienos normoje įtvirtinta tik nuostata, numatanti, kad ikimokyklinio amžiaus vaikai ikimokyklinio ugdymo įstaigoje į lauką auklėtojų gali būti vedami, kai oro temperatūra iki minus 12°C ir vėjo greitis silpnas (iki 2 m/sek.), arba kai oro temperatūra minus 8°C, o vėjo greitis vidutinis (nuo 2 iki 6 m/sek.).
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu  Nr. 1170 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“ nustatyta, kad užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose dydį nustato šių įstaigų steigėjas. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų steigėju dažniausiai yra savivaldybė, todėl ji ir nustato mokėjimo už darželį tvarką. Nevalstybinių ikimokyklinio ugdymo įstaigų steigėju gali būti įmonės, įstaigos, asociacijos. 
 
Remiantis šiuo Vyriausybės nutarimu, ikimokyklinės ugdymo įstaigos steigėjas tvirtina mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse mokėjimo tvarkos aprašą. Jis reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo, ugdymo reikmių tenkinimo mokesčių, lengvatų taikymo ir pateikiamų dokumentų lengvatoms priėmimo sąlygas ir tvarką. 
 
Atsižvelgiant į tai, kad užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose dydį nustato šios įstaigos steigėjas, o minėtas reikalavimas nepažeidžia higienos normų reikalavimų, savivaldybės sprendimas yra teisėtas.
 
Nuorodos:
 1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=371081
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu  Nr. 1170 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose": http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=105878&p_query=&p_tr2=2


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje