Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
D.U.K.
2013 01 21 Kaip rengiant sutartis teisingai parašyti sutarčių pavadinimus su vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, tėvais?
Švietimo įstatymo 43 straipsnio 10 punkte nustatoma: „Mokykla gali: <···> sudaryti mokymo ir kitas sutartis“. Kaip rengiant sutartis teisingai parašyti sutarčių pavadinimus su vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, tėvais? Ar nebūtų klaida, jei būtų rašoma taip: „MOKYMO / IKIMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS? Analogiškai su vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programas, tėvais sudarant sutartį būtų rašoma taip: „MOKYMO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS“?
 
2013 01 21
 
Atsako teisininkė ekspertė Aušra Petrauskaitė 
 
Vadovaujantis LR švietimo įstatymo 43 straipsnio 10 dalies 1 punktu,  mokykla gali savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalyvių susirinkimo) (valstybinės ir savivaldybės mokyklos), savininko (dalyvių susirinkimo) (kitų mokyklų) arba mokyklos įstatuose nustatytu mastu prisiimti įsipareigojimus, sudaryti mokymo ir kitas sutartis.
 
Taigi, galimų ikimokyklinio ugdymo įstaigos sudaryti sutarčių sąrašas nėra baigtinis, be to, netgi sudaromų mokymo / ugdymo sutarčių pavadinimuose nebūtinai tiesiogiai turi atsispindėti, kad tai mokymo sutartys. Reikėtų pažymėti, kad pats sutarties pavadinimas didesnės teisinės reikšmės neturi, svarbus yra tik sutarties turinys, t. y. tai, dėl ko šalys susitaria.
 
Taip pat galima paminėti, kad remiantis LR civilinio kodekso 6.193 straipsnyje įtvirtintomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu.
 
Kadangi ikimokyklinėje įstaigoje vaikai ne mokomi, o ugdomi,  sutartį labiau tiktų vadinti ugdymo sutartimi. Taigi, atsakydami į Jūsų klausimą dėl sutarčių pavadinimo, teigiame, kad su vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, tėvais gali būti sudaromos sutartys, kurios pavadinamos taip: ,,IKIMOKYKLINIO UGDYMO  SUTARTIS“; su vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programas, tėvais gali būti sudaromos sutartys, kurios pavadinamos taip: ,,PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS“.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje