Emokykla.lt
D.U.K.
2013-01-07 Kokia yra mokinio krepšelio išmokėjimo ir naudojimo tvarka?
Ar krepšelis yra išmokamas visas už metus, ar kas mėnesį, ar ketvirčiais? Kam ir kokiomis dalimis turi buti panaudotos jo lėšos?
 
2013-01-07
 
Atsako UAB „Civitta" konsultantai:
 
Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikoje yra minima, kad Krepšelio lėšas galite išleisti šioms sudedamosioms dalims:
 1. Ikimokyklinio ugdymo priemonėms – 70 litų. Įstaiga gali įsigyti visas ikimokyklinio ugdymo priemones, skirtas Programos tikslams įgyvendinti.
 2. Pažintinei veiklai – 10,4 litų.
 3. Auklėtojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti – 19 litų.
 4. Informacinėms ir komunikacinėms technologijoms – 20 litų.
 5. Pedagoginėms psichologinėms tarnyboms – 19 litų. Įstaiga gali pirkti švietimo pagalbos specialistų paslaugas iš kitų Įstaigų ar kompleksinės pagalbos centrų tuomet, kai nėra galimybės Įstaigoje steigti reikiamo specialisto pareigybės etato (arba jo dalies). Metodikoje nustatyta, kad aukščiau minėtoms sudedamosioms dalims turite skirti ne mažiau kaip 60 procentų minėtų sumų.
 6. Savivaldybės savo nustatyta tvarka perskirsto Krepšelio lėšas ikimokyklinio ugdymo prieinamumui užtikrinti ir ugdymo formų įvairovei įgyvendinti – tam yra skiriami 128 litai Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Palangos, Alytaus, Marijampolės ir Visagino savivaldybėse ir 153 litais visose kitose.
 7. Likusią krepšelio dalį sudarys lėšos, skirtos ikimokyklinio ugdymo valandoms (pedagoginiams ir švietimo pagalbą teikiantiems darbuotojams) apmokėti. Didžiuosiuose miestuose (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Palangos, Alytaus, Marijampolės ir Visagino savivaldybėse) suma, skiriama darbuotojų darbo užmokesčiui siekia 2289 litus, o mažesniuose miestuose – 2264 litus.
Svarbu pažymėti, kad nors vaikų skaičius fiksuojamas kelis kartus per metus (spalio, sausio, balandžio bei liepos mėnesį), tačiau finansavimą gaunate tik pagal rugsėjo 1 dienos Mokinių registre užfiksuotą vaikų skaičių Įstaigoje. Finansavimas yra skiriamas visiems ateinantiems kalendoriniams metams, todėl patariame steigtis ir užfiksuoti vaikų skaičių iki rugsėjo 1 dienos.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje