Emokykla.lt
D.U.K.
2012-12-12 Ar už ikimokyklinio ugdymo krepšelio lėšas galima įsigyti ugdymui(si) gryname ore reikalingos įrangos, skirtos fiziniam vaikų lavinimui ir aktyvinimui?
Ar už ikimokyklinio ugdymo krepšelio lėšas galima įsigyti ugdymui(si) gryname ore  reikalingos įrangos, tai būtų: laipynės, karstynės, sūpynės ir dar daugiau įrenginių, skirtų fiziniam vaikų lavinimui ir aktyvinimui?
 
2012-12-12 
 
Atsako:
Laimutė Jankauskienė,
Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė
Jolita Mackevičienė,
Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo ekonomikos skyriaus vyresnioji specialistė
 
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos vykdo programą, parengtą pagal Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašą (Žin., 2005, Nr. 52-1752, 2011, Nr. 71-3448). Vadovaujantis minėtų kriterijų aprašo 9 punktu,  programoje turi būti detalizuotos ir ugdymo priemonės, kurios bus reikalingos ugdymo programai įgyvendinti.
 
Švietimo aprūpinimo standarte (Žin., 2011, Nr. 155-7373) ir Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos apraše (Žin., 2011, Nr. 155-7372) nusakyta, kas yra ikimokyklinio ugdymo priemonė, kokie yra priemonių tikslai.  Taigi sprendimus dėl  ugdymo priemonių įsigijimo priima vadovas, suderinęs su mokyklos taryba ir kt.
 
Švietimo ir mokslo ministerija rekomenduoja už ikimokyklinio ugdymo krepšelio lėšas įsigyti ne vienkartinio naudojimo, individualiai kiekvienam vaikui skirtas priemones, o pirkti tas ugdymo priemones, kurios turėtų išliekamąją vertę ir padėtų  grupei ar darželiui turtinti ugdomąją aplinką.
 
Už ikimokyklinio ugdymo krepšelio lėšas galima įsigyti lauko žaidimo aikštelių įrangą, jei šiai įrangai priklausantys daiktai detalizuoti įstaigos ugdymo programoje. Iki minėtų teisės aktų patvirtinimo Švietimo ir mokslo ministerija nerekomenduodavo įsigyti lauko žaidimų aikštelės įrangos, o dabar ši pozicija yra kitokia.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje