Emokykla.lt
D.U.K.
2012-09-19 Ar į auklėtojos pareigybę įeina mokėjimo tabelio už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje pildymas?
Dirbu ikimokyklinio ugdymo įstaigoje auklėtoja. Man aiškios auklėtojos pareigos dėl vaiko ugdymo ir saugos, tačiau ar mėnesio pabaigoje, pildant mokėjimo už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje tabelį pagal visas vaikų sergamumo pažymas ir tėvų rašytus prašymus, į auklėtojos pareigybę įeina mokamų dienų apskaita? Ar tai yra įstaigos buhalterio darbas?
 
2012-09-19
Atsako švietimo konsultantas Romas Turonis
 
Vadovaujantis Darbo kodekso 95 straipsnio 1 dalimi, kiekvienoje darbo sutartyje šalys privalo sulygti dėl būtinųjų sutarties sąlygų: darbuotojo darbovietės (įmonės, įstaigos, organizacijos, struktūrinio padalinio ir kt.) ir darbo funkcijų, t. y. dėl tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbo arba tam tikrų pareigų. Be to, šio kodekso 232 straipsnyje numatyta, kad kai kuriose profesijose ir tarnybose, be darbo tvarkos taisyklių, drausmės statutų ir nuostatų, darbuotojų pareigas taip pat gali nustatyti pareigybės aprašymai ir nuostatai.
 
2005 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. ISAK-2249 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras patvirtino pavyzdinį auklėtojo pareigybės aprašymą, pagal kurį kiekvienam įstaigos auklėtojui vadovas privalo parengti konkretų pareigų aprašymą. Pavyzdinio aprašymo 8.11 punkte numatyta auklėtojo pareiga laiku pildyti dokumentaciją. Tačiau nėra nurodyta, kokią konkrečiai dokumentaciją auklėtojas privalo pildyti.
 
Vadinasi, pačioje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje turi būti susitarta, kas veda vaikų mokamų dienų apskaitą. Logiškai mąstant atrodytų, kad šią funkciją turėtų atlikti įstaigos buhalteris, nes tai su finansais susijęs darbas. 


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje