Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
D.U.K.
2012-09-19 Ar gali vienoje grupėje dirbti daugiau kaip dvi auklėtojos?
Praeitais ir užpraeitais metais vaikų darželio grupėje dirbo dvi auklėtojos. Nuo šio mėnesio grupėje pradėjo dirbti keturios auklėtojos, dvi tos pačios ir dvi iš kitos grupės. Grafikas sudarytas taip, kad kiekvieną dieną dirbtų viena iš buvusių auklėtojų ir viena iš kitos grupės. Grupė dirba nuo 7.30 iki 18.00 val., šios grupės auklėtojoms skirta po 1,5 etato. Mūsų grupės auklėtojoms skyrė po 0,25 etato, kitos grupės vienai auklėtojai – 0,18, kitai – 0,82. Ar galima taip skirstyti? Ar gali vienoje grupėje dirbti daugiau kaip dvi auklėtojos? Kiek auklėtojų gali dirbti vienoje grupėje? Kodėl skiriama ne du etatai dviem auklėtojoms, kurios dirba vienoje grupėje nuo 7.00 iki 19.00 val. (šiuo atveju nereikėtų auklėtojai eiti į kitą grupę užsidirbti trūkstamo 0,18 etato)?
 
2012-09-19 
 
Atsako švietimo konsultantas Romas Turonis
 
Remiantis Švietimo įstatymo 59 straipsnio 5 dalies 1 punktu, švietimo įstaigos vadovas vadovauja švietimo įstaigos strateginio plano ir metinių veiklos planų, švietimo programų rengimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui.
 
Pagal Darbo kodekso 229 straipsnį, darbdavys ir administracija privalo tinkamai organizuoti darbuotojų darbą, laikytis LR darbo įstatymų, darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių ir kitų teisės aktų reikalavimų, rūpintis darbuotojų poreikiais.
 
Kiekvieno darbuotojo darbo ir poilsio laiko paskirstymas (remiantis Darbo kodekso 147 str. 1 dalimi) per parą, savaitę ar apskaitinį laikotarpį, taip pat kasdieninio darbo (pamainos) pradžia ir pabaiga nustatoma pagal įmonės, įstaigos, organizacijos darbo tvarkos taisykles. Darbo (pamainų) grafikus tvirtina administracija, suderinusi su įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojų atstovais (profesine sąjunga ar darbo taryba) arba kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka.
 
Remiantis Darbo kodekso 22 straipsniu, darbuotojų atstovai (darbo taryba ar profesinė sąjunga) turi teisę gauti informaciją ir konsultuotis su darbdaviais dėl dabartinės ir būsimos įmonės (struktūrinio padalinio) veiklos, ekonominės padėties ir darbo santykių būklės, taip pat prieš priimant sprendimus, galinčius turėti esminės įtakos darbo organizavimui įmonėje ir darbuotojų teisinei padėčiai. Be to, darbuotojų atstovai turi teisę teikti pasiūlymus darbdaviui dėl darbo organizavimo įmonėje.
 
Darbdavys privalo priimdamas sprendimus, galinčius turėti įtakos darbuotojų teisinei padėčiai, konsultuotis su darbuotojų atstovais, o įstatymų nustatytais atvejais – gauti jų sutikimą (DK 23 str.). Vadinasi, visas keliamas problemas galima išspręsti per darbuotojų atstovus: surinkti visą informaciją, ją išanalizuoti, pateikti savo pasiūlymus ir derybose siekti tiek įstaigos administracijai, tiek darbuotojams optimalaus sprendimo.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje